关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 小学六上词语盘点.doc

小学六上词语盘点.doc.doc

小学六上词语盘点.doc

默笙我是何以琛
2017-10-12 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《小学六上词语盘点.docdoc》,可适用于综合领域

小学六上词语盘点doc小学六上词语盘点(带拼音)第一单元qīngshuǎngyínsîngchànghâpùbùdǒuqiàotǐngbáshēnqūjīngzhìmànyóuyùnhánàomìxiákèjìngmìqīnwěnzhuīsuíxiǎoxiàngqiàolìhōngkǎoyīnyùnyǎnzîutànsuǒqínmiǎndégāowàngzhòngjīnjīnlèdàobiãyǒushēnyìzuǒchōngyîuzhuàngyìwâishēnchángpángrándàwùxíngsècōngcōngshénqíyōuyǎbiànrânqīngxīnhuānyuâqīngcuìníngjùâzuîjùqímiàowúbǐbùjūyìgãniánguîhuājiǎ第二单元jiéchūxiūzhùshèjìshīgōngzǔnáoâliâkîngzhìhōngdîngjiānjùyìránchǎnpíngmiǎnlìníjiāngchàdàozhēnzhìbìmiǎnménglóngqīliángyǐnyîngqiángliâjūyōngguānxuányáqiàobìkuángfēngnùháorěrãnjīxiàoqǐnbùānxísīcháoqǐfúkějiànyìbānkāncâtiáojiãchūnjiãrâliâchãnmânfēnxiǎngfúyǎnggāngjìngfùsūlǐnglvâxiānqūmíliànzhuāngdiǎnjīngtànbìkōngrúxǐbōtāoqǐfúshuǐluîshíchūbǎizhãbùhuíyáyáxuãyǔ第三单元shūshìgēbǎnmiánqiǎngbàoyuànyánsùqīngtīngxiānqǐkuíwúsīpîdǎomãiyōulǜshãnshângyōuyōuzhuāngzhòngyíshìbàoqiànliūzǒujiâyìzhuīwènhuāngtángshēngwànggēshěshīlínlínxīnjīngrîutiàozìyánzìyǔzìzuîzìshîufãngfãngbǔbǔnùmùyuánzhēngcánjíshòuxuēkuānhòuzhānghuángjiãlìtàiránqiǎngzhìmángránquànzǔjiāohuángzháomínàixīnxiūlǐrúyuànliúliánwàngfǎnshēnwúfēnwãnliūzhīdàjíshízhǐliánxīnxìnggāocǎiliâ第四单元yáowàngjīngyíngzīyuánkuàngwùwēixiãēncìjiézhìkūjiélànyòngzhǐwàngyímínshâxiǎngpîsuìmùdǔshângjiãjùnmǎxiïngyīngchánchánhuídàngzīrùnshàndàisōngzhībǎoguìzīyǎngyīngãrjuànliànhãǎikěqīnfēngyǔtïngzhōuzànglǐzhǔchíyǔdiàobēijùzhìlǐguīsùdàngyànglǐngwùtāotāobùjuãyíxiâqiānlǐfēnzhìtàláishìwàitáoyuáncïngtiānãrjiàngshēngmìngchuíwēi第五单元chúfangcìweichùshengyítǐqíngjiãjìxingwǎnliánzhìjìngàifǔtuánjùbǎocúnyīnàndīwēihányìshēnàoxiángxìkūshòushìshìwãnzhāngkãsoumínghuǎnghuǎngshīshēngtîngkūhúlúntūnzǎozhāngguānlǐdàimǎmǎhuhǔhuǎngrándàwùběifēngnùháocōngcōngmángmángbǎojīngfēngshuāngyīnqínshīyâjiǒngxiānghîushimiáotoumiànkǒngqīngshìdǒuránjiānkǔruǎnmiánmiánniúmáoxìyǔjiãjiãbabādàbìngxīnyù第七单元sùliàobǐnggānjiãzîuyuâpǔjíxiángzhījuéqǐpànjísùrìkîuhuáguìyīngwǔzhígōugōuqìgàishānggǎncāngmángshíbēiyìyángdùncuòxiāngyīxiāngsuíjiāozàobùānmànbùjīngxīnjiǔbiãchïngfãnghéngzāobúxìngzhèněryùlóngyùxuèbóshāchǔbâigāncuìshīzōngxiánguàngjuānkèyuángùàndànxiāoshòukōngluòluòguāngtūtūlěngqīngqīngbùgānluòhòuqiānfāngbǎijìkūxiàobùdãchángtúbáshâdàyáodàbǎiwúyǐngwúzōng第八单元púxiěyōujìnglàzhúshīmíngtáozuìsūxǐngchúnshǔmîshēngqīngyōuqínjiànfēibēnjìlùláiyīnhéshàshíjiānwēibōlínlíntànfǎngjiāoshâfēngcǎifùyuēdànyǎzhuōmōchântuōhuàjuãshēnyuǎnjiàngshēngmïfǎngshēnduànzàojiùkàngyìfēngdùliànjiùyìlìyǒuzhāoyírìdàyángbǐànbùjiězhīyuánànwútiānrìyǎnmàojīnxīngyìfǎnchángtàiwãisuǒyùwãishǔqùhánláibúzàihuàxiàqiâqiâsīyǔwúyányǐduì小学六上日积月累归类上(一)时间就是性命无端的空耗别人的时间其实是无异落红不是无情物化作春泥更护花。(龚自珍)于谋财害命的。《门外文谈》造物无言却有情每于寒尽觉春生。(张维屏)只看一个人的著作结果是不大好的你就得不到多今夜偏知春气暖虫声新透绿窗纱。(刘方平)方面的优点。必须如蜜蜂一样采过许多花这才能白)此夜曲中闻折柳何人不起故园情。(李酿出蜜来。倘若叮在一处所得就非常有限枯燥了。卧看满天云不动不知云与我俱东。(陈与义)《致颜黎民》不是花中偏爱菊此花开尽更无花。(元稹)上(古诗综合性学习)上(二)`采薇(节选)诗经《新雷》张维屏昔我往矣杨柳依依。今我来思雨雪霏霏。造物无言却有情每于寒尽觉春生。千红万紫安排著《春夜喜雨》(杜甫)只待新雷第一声。好雨知时节当春乃发生。随风潜入夜润物细无声。《月夜》刘方平野径云俱黑江船火独明。晓看红湿处花重锦官城。更深月色半人家北斗阑干南斗斜。今夜偏知春气暖《西江月`夜行黄沙道中》(宋辛弃疾)虫声新透绿窗纱。明月别枝惊鹊清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年听《秋夜洛城闻笛》李白取蛙声一片。七八个星天外两三点雨山前。旧时谁家玉笛暗飞声散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳茅店社林边路转溪桥忽见。何人不起故园情。《天净沙`秋》元白朴题材:散曲《襄邑道中》陈与义孤村落日残霞轻烟老树寒鸦一点飞鸿影下。青山飞花两岸照船红百里榆堤半日风。卧看满天云不动绿水白草红叶黄花。不知云与我俱东。上(七)《马诗》唐李贺《菊花》元稹大漠沙如雪燕山月似钩。何当金络脑快走踏清秋。秋丛绕舍似陶家遍绕篱边日渐斜。不是花中偏爱菊上(八)此花开尽更无花。雕梁画栋巧夺天工独具匠心引人入胜《己亥杂诗》(龚自珍)古色古香余音绕梁不落窠臼雅俗共赏浩荡离愁白日斜吟鞭东指即天涯。落红不是无情物美不胜收脍炙人口曲高和寡妙笔生花化作春泥更护花。阳春白雪笔走龙蛇不同凡响别具一格上(三)轻诺必寡信。《老子》民无信不立。《论语》不精不诚不能动人。《庄子》诚者天之道也诚之者人之道也。《礼记》有所期诺纤毫必偿有所期约时刻不易。《袁氏世范》上(四)善待地球就是善待自己。拯救地球就是拯救未来。但存方寸地留与子孙耕。有限的资源无限的循环。珍惜自然资源共营生命绿色。上(五)横眉冷对千夫指俯首甘为孺子牛。《自嘲》其实地上本没有路走的人多了也便成了路。《故乡》我好像一只牛吃的是草挤出来的是奶、血。(许广平《欣慰的纪念》)

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

评分:

/5

意见
反馈

立即扫码关注

爱问共享资料微信公众号

返回
顶部

举报
资料