下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 中医经典大字拼音诵读本-黄帝内经素问02(简体)

中医经典大字拼音诵读本-黄帝内经素问02(简体).pdf

中医经典大字拼音诵读本-黄帝内经素问02(简体)

天道酬勤
2014-03-31 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《中医经典大字拼音诵读本-黄帝内经素问02(简体)pdf》,可适用于自然科学领域

深圳岐黄中医学堂校对注音中医经典大字注音诵读本黄帝内经·素问学中医爱中医用中医扬中医学中医爱中医用中医扬中医深圳岐黄中医学堂博客:http:blogsinacomcnuQQ群:微博:http:weibocom序言中医一门古老而神奇的医学但至今还发挥者巨大的作用。如何学习中医?如何才能更好地弘扬中医呢?“仁者见仁智者见智”但熟读中医经典一直是大家所公认的方法。中医经典来自古代以文言文为主里面的生僻字也不少对大家学习中医造成了一定的障碍我自己当年学习经典的时候也很头大。近年来国学升温不断中医逐渐得到大家认可学习中医的人也越来越多为了让大家更好地学习中医经典国内出版社也出版了很多中医经典著作。俗话说:“书读百遍其义自见”学习中医经典诵读也是一个学习的方法对于中医的传承从娃娃开始也是十分必要的毕竟孩子记忆力好如果能在小的时候多诵读中医经典也可以为以后学习中医打下良好的基础。注音版的中医经典能在很大程度上解决诵读问题但目前带注音的中医经典不多且多为精选无法满足学习的需求。“自己动手丰衣足食”既然买不到那就自己制作吧。自己制作的难度可想而知版本的选择、校对、注音虽然不是一件很复杂的事情但绝对是一个很费心的事情没有一定的精神和毅力是很难完成的。就当是自己重新学习几遍中医经典吧我开始做这件事情经过几天几夜的工作完成了《医学三字经》、《伤寒论纯条文》的校对注音工作在制作过程中深深体会此工作的不易在校对和注音过程中不断发现新的错误。所以即使完成了也不能代表它们没有错误只能尽最大努力减少和避免错误。另外汉字有很多是多音字在经典里怎么读也是个难题我只能根据能找到的资料来完善读音肯定是有很多不当的地方所以大家在诵读的时候如果发现问题和错误希望能及时反馈以便及时修正为大家学习提供便利。当然如果有同志愿意加入到校对和注音工作中来那是无限欢迎这样可以把这件事情做得更快更好一点。废话就不多说了只是想为中医的普及和推广做点实事总之您的支持我的动力。二零一二年十二月十三日于深圳学中医爱中医用中医扬中医深圳岐黄中医学堂博客:http:blogsinacomcnuQQ群:微博:http:weibocom四sì气qì调tiáo神shén大dà论lùn篇piān第dì二èr春chūn三sān月yuè此cǐ谓wèi发fā陈chén天tiān地dì俱jù生shēnɡ万wàn物wù以yǐ荣rónɡ。夜yè卧wò早zǎo起qǐ广ɡuǎnɡ步bù于yú庭tínɡ被pī发fà缓huǎn形xínɡ以yǐ使shǐ志zhì生shēnɡ生shēnɡ而ér勿wù杀shā予yú而ér勿wù夺duó赏shǎnɡ而ér勿wù罚fá此cǐ春chūn气qì之zhī应yìnɡ养yǎnɡ生shēnɡ之zhī道dào也yě。逆nì之zhī则zé伤shānɡ肝ɡān夏xià为wéi寒hán变biàn奉fènɡ长zhánɡ者zhě少shǎo。夏xià三sān月yuè此cǐ谓wèi蕃fán秀xiù天tiān地dì气qì交jiāo万wàn物wù华huá实shí。夜yè卧wò早zǎo起qǐ无wú厌yàn于yú日rì使shǐ志zhì无wú怒nù使shǐ华huá英yīnɡ成chénɡ秀xiù使shǐ气qì得dé泄xiè若ruò所suǒ爱ài在zài外wài此cǐ夏xià气qì之zhī应yìnɡ养yǎnɡ长zhǎnɡ之zhī道dào也yě。逆nì之zhī则zé伤shānɡ心xīn秋qiū为wéi痎jiē疟nüè奉fènɡ收shōu者zhě少shǎo冬dōnɡ至zhì重zhònɡ病bìnɡ。秋qiū三sān月yuè此cǐ谓wèi容rónɡ平pínɡ天tiān气qì以yǐ急jí地dì气qì以yǐ明mínɡ。早zǎo卧wò早zǎo起qǐ与yǔ鸡jī俱jù兴xīnɡ使shǐ志zhì安ān宁nínɡ以yǐ缓huǎn秋qiū刑xínɡ收shōu敛liǎn神shén气qì使shǐ秋qiū气qì平pínɡ无wú外wài其qí志zhì使shǐ肺fèi气qì清qīnɡ。此cǐ秋qiū气qì之zhī应yìnɡ养yǎnɡ收shōu之zhī道dào也yě。逆nì之zhī则zé伤shānɡ肺fèi冬dōnɡ为wéi飧sūn泄xiè奉fènɡ藏cánɡ者zhě少shǎo。中医经典大字注音诵读本黄帝内经·素问第页学中医爱中医用中医扬中医深圳岐黄中医学堂博客:http:blogsinacomcnuQQ群:微博:http:weibocom冬dōnɡ三sān月yuè此cǐ谓wèi闭bì藏cánɡ水shuǐ冰bīnɡ地dì坼chè无wú扰rǎo乎hū阳yánɡ。早zǎo卧wò晚wǎn起qǐ必bì待dài日rì光ɡuānɡ使shǐ志zhì若ruò伏fú若ruò匿nì若ruò有yǒu私sī意yì若ruò已yǐ有yǒu得dé去qù寒hán就jiù温wēn无wú泄xiè皮pí肤fū使shǐ气qì亟jí夺duó。此cǐ冬dōnɡ气qì之zhī应yìnɡ养yǎnɡ藏cánɡ之zhī道dào也yě。逆nì之zhī则zé伤shānɡ肾shèn春chūn为wéi痿wěi厥jué奉fènɡ生shēnɡ者zhě少shǎo。天tiān气qì清qīnɡ净jìnɡ光ɡuānɡ明mínɡ者zhě也yě。藏cánɡ德dé不bù止zhǐ故ɡù不bù下xià也yě。天tiān明mínɡ则zé日rì月yuè不bù明mínɡ邪xié害hài空kōnɡ窍qiào。阳yánɡ气qì者zhě闭bì塞sè地dì气qì者zhě冒mào明mínɡ。云yún雾wù不bù精jīnɡ则zé上shànɡ应yìnɡ白bái露lù不bù下xià交jiāo通tōnɡ不bù表biǎo万wàn物wù命mìnɡ故ɡù不bù施shī不bù施shī则zé名mínɡ木mù多duō死sǐ。恶è气qì不bù发fā风fēnɡ雨yǔ不bù节jié白bái露lù不bù下xià则zé菀wǎn藁ɡǎo不bù荣rónɡ。贼zéi风fēnɡ数shù至zhì暴bào雨yǔ数shù起qǐ天tiān地dì四sì时shí不bù相xiānɡ保bǎo与yǔ道dào相xiānɡ失shī则zé未wèi央yānɡ绝jué灭miè。惟wéi圣shènɡ人rén从cónɡ之zhī故ɡù身shēn无wú奇qí病bìnɡ万wàn物wù不bù失shī生shēnɡ气qì不bù竭jié。逆nì春chūn气qì则zé少shào阳yánɡ不bù生shēnɡ肝ɡān气qì内nèi变biàn逆nì夏xià气qì则zé太tài阳yánɡ不bù长zhǎnɡ心xīn气qì内nèi洞dònɡ逆nì秋qiū气qì则zé太tài阴yīn不bù收shōu肺fèi气qì焦jiāo满mǎn逆nì冬dōnɡ气qì则zé少shào阴yīn不bù藏cánɡ肾shèn气qì独dú沉chén。夫fū四sì时shí阴yīn阳yánɡ者zhě万wàn物wù之zhī根ɡēn本běn也yě。所suǒ以yǐ圣shènɡ人rén春chūn夏xià养yǎnɡ阳yánɡ秋qiū冬dōnɡ养yǎnɡ阴yīn以yǐ从cónɡ其qí根ɡēn故ɡù与yǔ万wàn物wù浮fú沉chén于yú生shēnɡ长zhǎnɡ之zhī门mén。逆nì其qí根ɡēn中医经典大字注音诵读本黄帝内经·素问第页学中医爱中医用中医扬中医深圳岐黄中医学堂博客:http:blogsinacomcnuQQ群:微博:http:weibocom则zé伐fá其qí本běn坏huài其qí真zhēn矣yǐ。故ɡù阴yīn阳yánɡ四sì时shí者zhě万wàn物wù之zhī终zhōnɡ始shǐ也yě死sǐ生shēnɡ之zhī本běn也yě逆nì之zhī则zé灾zāi害hài生shēnɡ从cónɡ之zhī则zé苛kē疾jí不bù起qǐ是shì谓wèi得dé道dào。道dào者zhě圣shènɡ人rén行xínɡ之zhī愚yú者zhě佩bèi之zhī。从cónɡ阴yīn阳yánɡ则zé生shēnɡ逆nì之zhī则zé死sǐ。从cónɡ之zhī则zé治zhì逆nì之zhī则zé乱luàn反fǎn顺shùn为wéi逆nì是shì谓wèi内nèi格ɡé。是shì故ɡù圣shènɡ人rén不bù治zhì已yǐ病bìnɡ治zhì未wèi病bìnɡ不bù治zhì已yǐ乱luàn治zhì未wèi乱luàn此cǐ之zhī谓wèi也yě。夫fū病bìnɡ已yǐ成chénɡ而ér后hòu药yào之zhī乱luàn已yǐ成chénɡ而ér后hòu治zhì之zhī譬pì犹yóu渴kě而ér穿chuān井jǐnɡ斗dòu而ér铸zhù锥zhuī不bù亦yì晚wǎn乎hū!二零一二年十二月二十四日校对注音于深圳中医经典大字注音诵读本黄帝内经·素问第页

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/5

中医经典大字拼音诵读本-黄帝内经素问02(简体)

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利