下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 ASTM D3623 – 78a R98

ASTM D3623 – 78a R98.pdf

ASTM D3623 – 78a R98

用户3947106209
2013-12-31 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《ASTM D3623 – 78a R98pdf》,可适用于工程科技领域

Designation:D–a(Reapproved)StandardTestMethodforTestingAntifoulingPanelsinShallowSubmergenceThisstandardisissuedunderthefixeddesignationDthenumberimmediatelyfollowingthedesignationindicatestheyearoforiginaladoptionor,inthecaseofrevision,theyearoflastrevisionAnumberinparenthesesindicatestheyearoflastreapprovalAsuperscriptepsilon(e)indicatesaneditorialchangesincethelastrevisionorreapprovalScopeThistestmethodcoversaprocedurefortestingantifoulingcompositionsinshallowmarineenvironmentsandastandardantifoulingpanelofknownperformancetoserveasacontrolinantifoulingstudiesNOTESubcommitteeDhasarevisedratingprocedurenowbeingevaluatedbyroundrobinThisstandarddoesnotpurporttoaddressallofthesafetyconcerns,ifany,associatedwithitsuseItistheresponsibilityoftheuserofthisstandardtoestablishappropriatesafetyandhealthpracticesanddeterminetheapplicationofregulatorylimitationspriortouseReferencedDocumentsASTMStandards:AAMSpecificationforSteel,Carbon(MaximumPercent),HotRolled,SheetandStrip,CommercialSteelDPictorialSurfacePreparationStandardsforPaintingSteelSurfacesUSMilitarySpecifications(SeealsoAnnexA):MILPDPrimerPretreatment(FormulaforMetals)MILPCPrimerCoating,Shipboard,VinylRedLead(FormulaForHotSpray)MILPBPaint,Antifouling,Vinyl,Red(Formula)MILSASteelPlate,Carbon,StructuralTerminologyDefinitions:shallowsubmergenceanimmersiontodepthsbetweenandft(andm)Abbreviations:Thefollowingabbreviationsareusedinreportingtestresults:AlalgaeBarnbarnaclesEBencrustingbryozoansHydhydroidsSlslimeTuntunicatesCFcompletelyfouledFRfoulingresistanceratingAFantifoulingratingACanticorrosiveratingOPoverallperformanceratingCOcoelenteratesFBfilamentousbryozoansMolmolluscsPCpolychaetesAlgalMupsmaybedelineatedbyclassificationnotationbyphyllumasfollows:AlbPhaeophyta(brown)AlbgCyanophyta(bluegreen)AlgChlorophyta(green)AlrRhodophyta(red)SignificanceandUseThismethodisdesignedasascreeningtestinevaluatingantifoulingcoatingsystemsResultsofthestandardsysteminaspecificmarineenvironmentareincludedtoassistininterpretingresults(seeAnnexA)AntifoulingsystemsprovidingpositivecomparisonswiththestandardsystemshouldbeconsideredacceptableforuseinprotectingunderwatermarinestructuresThedegreeandtypeoffoulingwillvarydependingontheenvironmentHence,differencesingeographiclocationoftestsites,intimeofyearwhenpanelsareexposed,andinweatherconditionsfromyeartothenextcanaffectresultsTherefore,afoulingcensusonanontoxicsurfaceistakenFortheexposuretobevalidthenontoxicsurfaceshouldshowheavyfouling,andthestandardsystemshouldshowsignificantlylessfoulingthanthenontoxicsurface(seeAnnexAandAnnexA)ApparatusBlastCleaningApparatuscapableofpreparingpanelsincompliancewithApplicationEquipmentconsistingofbrush,roller,conventionalspray,orairlesssprayUsuallytheequipmentisdictatedbythephysicalpropertiesofthecoatingandthefilmthicknessdesiredExposureRacktoprovidefirmpositioningofthespecimenpanelssuchthattheyareheldverticallyinplaceinspiteThistestmethodisunderthejurisdictionofASTMCommitteeDonPaintandRelatedCoatings,Materials,andApplicationsandisthedirectresponsibilityofSubcommitteeDonMarineCoatingsCurrenteditionapprovedOct,PublishedJanuaryOriginallypublishedasD–LastpreviouseditionD–AnnualBookofASTMStandards,VolAnnualBookofASTMStandards,VolAvailablefromStandardizationDocumentsOrderDesk,BldgSectionD,RobbinsAve,Philadelphia,PA,Attn:NPODSAMERICANSOCIETYFORTESTINGANDMATERIALSBarrHarborDr,WestConshohocken,PAReprintedfromtheAnnualBookofASTMStandardsCopyrightASTMofthecurrentandareelectricallyinsulatedfrommetalliccontactwiththerackorotherpanelsTherackshouldbepositionedsuchthattheprevailingtidalcurrentswillmoveparalleltothepanelface,andthepanelswillbeimmersedtoadepthofaminimumofft(m)andamaximumofft(m)Inarackwherethepanelsarestackedfronttoback,theyshouldbespacedatleast⁄in(mm)apart,withthetwoendpositionsfilledwithblankpanelsInarackwherethepanelsaremountedsidebyside,thedistancebetweenadjacentpanelsshouldbeaminimum⁄in(mm)MaterialsTestPanelThesubstrateforthestandardantifoulingcoatingsystemshallbemediumlowcarbonsteelplateperSpecificationA,⁄inthickbytobytoin(mmthickbytommbytomm)withaminimumareapersideofin(cm)A⁄in(mm)diameterhole,⁄toinfromthetopandcenteredshallbedrilledforholdingthepanelwhilehandlingandpaintingThetestcoatingsystemshallbeappliedtothatsubstrateforwhichitisdesignedprovidedthereisaminimumareapersideofin(cm)StandardCoatingSystemThestandardantifoulingcoatingsystemshallconsistof:GreenpretreatmentcoatingconformingtoUSMilitarySpecificationMILPB(Formula),BrevisiononlyVinylredleadprimerconformingtoUSMilitarySpecificationMILPC(Formula),CrevisiononlyVinylantifoulingcoatingconformingtoUSMilitarySpecificationMILPB(Formula),BrevisiononlyTestCoatingSystemThetestantifoulingcoatingmaybeappliedtothestandardprimersystem,ortoanyothersuitableanticorrosiveprimersystemSafetyPrecautionsCautionAntifoulingpaintscontaintoxicmaterialsthatcouldcauseskinandeyeirritationoncontactandadversephysiologicaleffectsifingestedorinhaledInthepreparationofpanelsandtheapplicationofvarioustypesofantifoulingpaintstheuseofappropriateprotectiveclothingandequipmentisrequiredconsistentwithlocal,state,andfederalgovernmentregulations,andrecognizedindustrialandtechnicalstandardsSpills,overspray,andunusedmaterialshouldnotbeflusheddownthedrain,butshouldbedisposedofashazardouswasteProcedureAbrasiveblasttherequirednumberofpanelstonearwhitemetal(Sa⁄ofMethodD)toobtainaprofileoftomils(toµm)NOTEAprofileoftomils(toµm)canbeobtainedwiththefollowingparameters:()Typeandsizeofgrit,No(sand)()Pressure,psi(kPa)()Angle,deg()Distancefromsurface,toin(tomm)()Nozzlesize,⁄in(mm)Ontheclean,dry,uncontaminated,blastedsurfaceapplytoeachstandardpanelonecoatofpretreatmentcoatingMILPDtogiveanominaldryfilmthicknessof⁄mil(µm)NOTEAllcoatingdryingtimesareforaminimumtemperatureof°CandamaximumrelativehumidityofWithinhofapplicationofthepretreatmentcoatingapplythefirstcoatofredleadvinylprimerMILPCApplyatotaloffourcoatsofredleadvinylprimertogiveanominaldryfilmthicknessofmils(µm)AllowaminimumofhandamaximumofhdryingbetweencoatsofredleadvinylprimerAllowingaminimumofhandamaximumofhdryingafterthelastcoatofredleadvinylprimer,applythefirstcoatofvinylantifoulingcoatingMILPBtothestandardpanels,andthetestcoatingtothetestpanelsA⁄in(mm)numberedvinyltapecanbeappliedbeforethesecondcoatofantifoulingcoatingforidentificationAllowingaminimumofhandamaximumofhdryingafterthefirstcoat,applyasecondcoatoftherespectiveantifoulingcoatingtogiveanominaldryfilmthicknessforbothantifoulingcoatsofmils(µm)Beforeimmersionpermitthesecondcoatofantifoulingcoatingtodryaminimumofhandamaximumofweeks,thelattertimeallowingforshippingthepanelstotheimmersionsiteExposeforaminimumperiodofyearatanimmersionsitewithahighincidenceoffoulingasindicatedbyattachmentsonadarknontoxicsurfacesuchasslateAmonthlyfoulingcensusaswellasayearlyaccumulationwhenappropriateisrequiredEvaluatetheantifoulingpanelsforsurfacefoulingandphysicalconditionofthefilmsystematleastmonthlyasfollowsusingthereportforminTableFoulingonSurfacesRatefoulingpresentonthatportionoftheantifoulingtestsurfacewhichisintactatthetimeofinspection(see)RatebothsidesofthepanelifappropriateIgnorefoulingpresentonthesubstrateoronanticorrosiveundercoatsBarnacles,polychaetes,coelenterates,etc,thatareimmatureorlooselyattachedshouldbesoreportedintheappropriatespaceReportfoulingbyinitialalgalgermination,lowformalgaeanddiatomsas“algalslime”Reportabsorbedorganicandinorganicchemicals,trappedsiltanddetritus,andotherunidentifiedslimesas“silt”PhysicalConditionRatetheconditionofcoatingfilmsinaccordancewithRecordqualitativedescriptionsoffilmdeteriorationanddiscolorationinthiscolumn,andunlessotherwisespecified,referonlytotheantifoulingtestsurfaceIndicatedeteriorationofundercoats,whenevident,bythenotation“AC”Forexample,“Peeling,AFfromAC”or“Chipping,ACfromsteel”Calculations:FoulingResistance(FR)AwardeachtestsurfacefreeoffoulingexceptforthepresenceofalgalsporesandotherbiologicalslimesaratingofReducetheratingtoifonlyincipientfoulingispresentIfmatureformsoffoulingarepresent,obtaintheratingbysubtractingfromthesumofthenumberofindividualspresentandpercentsurfacecoveredbySeealsoUSMilitarySpecificationMILS,Type,ClassADcolonialformsForexample,ifthe“foulingonsurface”is:Barn,tommEBNoneOthersMol,mmAlg(green)thentheFRpercentratingwouldbe−()PhysicalCondition:AntifoulingFilm(AF)AwardanantifoulingtestsurfacehavingnophysicaldefectsaratingofSubtractthepercentsurfaceaffectedbyfilmdefectsfromtoobtaintheratingforimperfectfilmsAnticorrosiveFilm(AC)ObtaintheratingbythesameprocedureasOverallPerformance(OP)Foroverallperformance,awardthepanelthelowestpercentratingofthethreeprecedingvaluesNormalizationTheratingsystemdescribedaboveisbasedonaminimumtestononesideareaofin(cm)Correctthepercentratingsfortestsurfacesofnonstandarddimensionsforthedifferencebetweentheminimumstandardpanelareaofin(cm)andtheareaononesideofthetestspecimenReportReporttheresultsoftheimmersiontestintermsoffoulingresistanceandoverallperformanceforboththematerialundertestandthestandardsystemOtherDataReporttheplace,depth,anddateofimmersion,whethermountedfromadockorafloatingraft,datethepanelswereremovedandinspected,panelsize,andpanelidentificationnumberAcensusoffoulingonanontoxicsurfacetakeneachmonthfortheperiodofexposuremustbeincludedinthereportPrecisionTheprecisionstatementsarebasedonaninterlaboratorystudyinwhichsevenlaboratoriespreparedpairsofpanelscoatedwiththestandardantifoulingsystem,submergedthem,andafteryearratedthefoulingThewithinlaboratorystandarddeviationwasfoundtobeThebetweenlaboratorystandarddeviationwasfoundtobeBasedonthesestandarddeviations,thefollowingcriteriashouldbeusedtojudgetheacceptabilityofresultsattheconfidencelevel:RepeatabilityTworesultseachthemeanofduplicatesobtainedbythesameoperatorshouldbeconsideredsuspectiftheydifferbymorethansevenunitsReproducibilityTworesultseachthemeanofduplicatesobtainedbyoperatorsindifferentlaboratoriesshouldbeconsideredsuspectiftheydifferbymorethanunitsKeywordsantifoulingantifoulingcoatingsfoulingimmersionperformancestaticTABLEBehaviorReportofExperimentalSurfacesOrigin:PlaceofImmersion:Series:DepthofImmersion:Base:DateImmersed:Size:DateInspected:Inspectedby:TestSurfaceNoFoulingonSurfacesAPhysicalConditionPercentRatingsFRAFACOPBarn:EB:Others:Barn:EB:Others:Barn:EB:Others:Barn:EB:Others:Barn:EB:Others:Barn:EB:Others:Barn:EB:Others:AFoulingreportedasfoundonthemoreheavilyfouledsurfaceSolitaryformsreportednumericallycolonialformsbypercentsurfacecovered,Al:algaeBarn:barnaclesEB:encrustingbryozoansHyd:hydroidsTun:tunicatesCF:completelyfouledCO:coelenteratesFB:filamentousbryozoansMol:molluscsPC:polychaetesDANNEXES(MandatoryInformation)ASTANDARDCOATINGSYSTEMFORMULASTABLEAGreenPretreatmentCoating,MILPD(Formula)PoundspergalofMixedMaterialGallonspergalofMixedMaterialIngredientsofresincomponent(gal):PolyvinylbutyralresinAZincchromate(insolubletype)BMagnesiumsilicate(TypeAorBofSpecificationMILM)Lampblack(SpecificationTTL)Butylalcohol,normal(SpecTTB)Isopropylalcohol,CWaterIngredientsofacidcomponent(gal):Phosphoricacid(ClassAofSpecOP)WaterIsopropylalcohol,CATheresinshallbeapolyvinylpartialbutyralresincontainingonlypoly(vinylbutyral),poly(vinylalcohol),andpoly(vinylacetate)inthemoleculeTheresinshallcontaintovinylalcohol,andnotmorethanofvinylacetateAsolutionoftheresininmethanolshallhaveaviscosityoftocPat°CThespecificgravityoftheresinshallbetoBThezincchromateshallbeofaninsolubletype,showingananalysisoftoCrO,andtoZnO,andnotmorethanwatersolublesaltsCIsopropylalcohol,shallhaveaspecificgravityoftoat°Candadistillationrangenotgreaterthan°Candthisrangeshallinclude°CTABLEAVinylRedLeadPrimer,MILPC(Formula)IngredientsSpecificationsPoundspergalCompositionGCompositionLRedlead,PbOOrganicsuspensionagentNVVinylresinATricresylphosphateTTTMethylisobutylketoneTTMMethylnbutylketoneBTTMMethylethylketoneTTMTolueneTTTAliphaticnaphthaCTTN,(I)AHydroxylcontainingvinylchlorideacetatecopolymer(tovinylchloride,tovinylalcoholandtovinylacetate)whitepowder,specificgravitynotunder,notlessthanthroughsieveBTocontainnotovervolumeofbranchedchainketonesCTocontainnotovervolumeofaromatichydrocarbonsTABLEAVinylAntifoulingCoating,MILPB(Formula)IngredientsSpecificationsPoundsACuprousoxideMILPRosinLLLR,ClassA,GradeWWVinylresinBTricresylphosphateTTTMethylisobutylketoneTTMXyleneTTXAntisettlingagentCtoATheformulagivenisslightlyinexcessofgaltoallowfornormalmanufacturingloss,maybeproportionedtothesizebatchdesiredBTheresinshallbeavinylchloridevinylacetatecopolymerItshallcontaintovinylchlorideandtovinylacetateTheresinshallhaveaspecificgravityoftoMaterialshallbefurnishedasapowderedwhitesolid,notlessthanofwhichshallpassthroughaNosieve,conformingtoRRSCTheantisettlingagentshallbesufficienttopreventhardpigmentsettlingandotherwisemeetrequirementsofMilitarySpecificationMILPD,SectionDARESULTSOFEXPOSUREOFSTANDARDANTIFOULINGPANELSYEARATMIAMIBEACH,FLA,ATAMINIMUMDEPTHOFFT(m)UNDERAFLOATINGRAFTNOTEPhysicalconditionoritsextentindeterminate,orboth,duetointensive,extensivealgaesporegrowthRatingsforAFandACareasrecordedbeforesurfacebecameobscuredbysporefoulingsOrigin:ASTMSubcommitteePlaceofImmersion:MiamiBeachSeries:#DateImmersed:JuneBase:SteelDateInspected:JuneSize:byinandbyinandbyinInspectedby:FLepicardTestSurfaceNoFoulingonSurfacesAPhysicalConditionPercentRatingsFRAFACOPBarn:incipientVALnumberedEB:softOthers:A(greenandred)A(spores)pinheadblistering(extentindeterminate),seenoteBarn:,–mmVALunnumberedEB:softOthers:A(spores)pinheadblistering(extentindeterminate),seenoteBarn:,tommNNnumberedEB:softOthers:A(spores)eroding(extentindeterminate),seenoteBarn:incipientNNunnumberedEB:softOthers:A(spores)(extentindeterminate),seenoteBarn:noneMMRnumberedEB:erodingOthers:A(spores)Barn:incipientMMRunnumberedEB:noneerodingOthers:A(spores)Barn:incipientVALnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientVALunnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:,tommNNnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientNNunnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:noneMMRnumberedEB:Others:noneA(spores)indeterminate,seenoteBarn:noneMMRunnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:noneNLCunnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientNLCnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:noneNLCunnumberedEB:Others:noneA(spores)indeterminate,seenoteBarn:,tommEPAnumberedEB:Others:A(red)A(spores)indeterminate,seenoteBarn:noneEPAunnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:noneDTestSurfaceNoFoulingonSurfacesAPhysicalConditionPercentRatingsFRAFACOPEPAnumberedEB:Others:noneA(red)A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientEPAunnumberedEB:Others:A(greenandred)A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientEPAnumberedEB:Others:A(red)A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientEPAunnumberedEB:Others:A(spores)indeterminate,seenoteBarn:incipientEPAnumberedE

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/9

ASTM D3623 – 78a R98

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利