关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 瑞典桥牌2012Nr4

瑞典桥牌2012Nr4.pdf

瑞典桥牌2012Nr4

携友岩边望云行
2012-11-15 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

简介:本文档为《瑞典桥牌2012Nr4pdf》,可适用于人文社科领域

BridgeBRIDGESEPTEMBERNUMMERÅRGÅNGPRIS:–SvensktOSguld!WORLDMINDSPORTSGAMES:–januari•HOTELLBiLLinGEHuS,SKÖVDEPreliminärtProgramOnsdagjanuariBronsTorsdagjanuariSMLagMixed,kvalBronsFredagjanuariSMLagMixed,kvalSMLagMixed,kvartsfinalBronsBronsBörjadetnyaåretmedbridgeidagarnafempåHotellBillingehusiSkövde!–januariarrangerasdenförstavinterfestivalenNyaSmlagmixedanordnasförförstagångenDärutöverfinnsenguldtävlingochsjubrons­tävlingarpåprogrammetVisesiSkövde!VinterfestivalLördagjanuariSMLagMixed,semifinalGuldtävlingSMLagMixed,finalBronsBronsSöndagjanuariSMLagMixed,finalBronsMerinformationpåwwwsvenskbridgeseFoto:GennadyPoznyakovMonkeyBusinessBRIDGESEPTEMBERLEDAREJANKAMRASOlympisktGuld!Ja–äntligenharvinåttändaframFörförstagångennågonsinharSverigevunnitettvärldsmästerskapibridgeiöppenklassEttjättestortGRATTIStillvårtlandslagiöppenklass!ExtraglädjandehardetvaritattnoteradetsättpåvilketmanvannKommentatorerfrånjordensallahörnvarenseomattlagetspeladedenbästabridgesompresteratsunderjämförbaraförhållandenDärutöveruppträddevåraspelare,bådevidochvidsidanavbordet,påettsättsomskapademycket”goodwill”,såvälblandkonkurrenternasomhosarrangörer,journalisterochåskådareBättrePRkansvenskbridgeintefå!Hurkanvidådranyttaavdennaframgång,texirekryteringssyfteBildernapådettaungalandslagbordevälkunnanyanserabildenavbridgesomnågotbaragamlasysslarmedIdiskussionsforumetpåvårhemsidahördesomedelbartkravenpåatt”förbundet”numåstegöramerförattmarknadsförabridgen,blaimedia”Förbundet”ärjuviallihop,mendessaröstermenarnogegentligenattstyrelseochanställdamåstegörajobbetProblemethardockalltidvaritattviintebesitternödvändigexpertisellerhardespeciellapersonligakontakterinompress,skoladministration,SOKellerRF,somkrävsförattbrytaigenomdetallmännamotståndetisamhälletDärförberjagallamedlemmarattrannsakasinakontakter,förattseomnikanhjälpatillpånågonnivåidennaPRoffensivNaturligtvisharviskickatalltmöjligtbildochtextmaterialtillpressen,menvikanjuintetvingadenattpubliceraDetblirovanligtmycketinternationelltidettanummerdådetju,förutom”OS”iLille,spelatsbådeEMochjuniorVMDetärdockbådetrevligtochläroriktatthöradeinblandadesjälvaberättaomsinaäventyrSlutligenkanjaginteundlåtanämnaattBridgefestivaleniÖrebroslognyttdeltagarrekord–igen–medenökningpå!DetärfantastisktkulattvilyckassamlasåmångaspelarefrånallakategorierochåldersgruppervidvårtstörstaevenemangIledarenglädsviceordförandeJanKamrasåtettnyttdeltagarrekordiBridgefestivalen–ochOSguldetgivetvis!Olympisktguld!JanKamrasviceordförandejankamrascomhemseROLLUPSKlubbarharmöjlighetattlånarollupsföranvändningnärmanäruteochmarknadsförsigFörbundetlånarutrollupsgratis,meneventuellfraktdebiterasKALENDERNSEPTEMBERJSMpar,direktfinal,UppsalaGuldskvadern,SundsvallDistriktsträff,ÖrebroDTLträff,ÖrebroAllsvenskan,omgOKTOBERRekommenderadspelhelg,SMParDamer,kvalJubileumsguld,RonnebyArvikaguld,ArvikaUtbildningshelgAllsvenskan,omgNOVEMBERManfredKamrasMinne,GbgSistaanmälningsdagavantallag,AllsvenskandivAllsvenskandiv,omgRekommenderadspelhelgförSMParMixed,kvalDEcEMBERUppsalalagguldAllsvenskanelit,omgBridgeutkommerJANUARIHudikbarometernguldStegTLGuld,ÖrebroLuckguld,LundFSBVinterweekendSistaspeldagallsvenskandivFörbundetSvenskBridge,kanslliHattmakargatan,GävleTelefonInternetwwwsvenskbridgeseKanslichefLennartPersson,,lpesvenskbridgeseKanslistStefanVestlund,,svesvenskbridgeseInformationWebbCarinaWestlin,,carinasvenskbridgeseEkonomiYvonneStröm,,ystsvenskbridgeseVerksamhetschefMickeMelander,,mmesvenskbridgeseRikskonsulent,RuterBridgematesupportThomasWinther,,twisvenskbridgeseochTommyAndersson,,tansvenskbridgeseRikskonsulentRogerWiklund,,rwisvenskbridgeseRikskonsulentTeknikansvarigAndreasJansson,,ajasvenskbridgeseFöRBUNDSINFOALLSVENSKANOmgång:Alla–septemberOmgång:Div–oktoberDivElit–oktoberOmgång:Div–november,Div–novemberOmgång,elitserien:decemberDagsförHöstsilverAllaklubbarharrättattunderhösten(–)delautsilverpoängunderennormalklubbkvällHöstsilverhettetidigareOktobersilver,mennubehöverintetävlingenspelasioktoberochhardärförbyttnamnKlubbarupptillmedlemmarkanarrangeraettHöstsilver,klubbarmedmedlemmartvåochklubbarövermedlemmartrestyckenIntäkternagårtillFramtidsfonden,somhartillsyfteattmöjliggörainternationelltspelförvåralovandejuniorerAdressändraTelellerwwwsvenskbridgeseVADÄRKRONANDetärenavgiftsombetalasavarrangörenfördespelaresomdeltaritävlingarnaochinteharbetalatmedlemsavgiftiSvenskBridgeImedlemmarochjuniorerräknassombetalandemedlemmarnärdetgällerdettaPengarnakommerattdrasfrånklubbarnasRuterkontomedspecifikationförvarjetransaktionKorrigeringstidenkommerattvaratvåmånaderBeräkningsprogrammetRuterkommerattuppdaterasmedfärgkoderförattarrangörernalättskakunnahållakollpåspelarnakronaninfördesaugustiRogerWiklundrwisvenskbridgeseBor:FalkenbergKommergärnatillerochpratarom:EtikUppförande,Hurmanläggeruppennybörjarkurs,Sponsring,TipsTricksfördennyaspelarensamtalltsomharmedjuniorbridgeattgöraÖvrigatips:SkulledetuppståpinsammatystnaderpratarRogergärnaomtravhästar,campingplatserochfrimärkssamlandeMickeMelandermmesvenskbridgeseBor:SundsvallSvängergärnaförbierklubbochgörermerupplystaavseende:Klubbutveckling,Attvaratävlingsledare,Bridgelärarjobbet,MarknadsföringochalltnivillvetaomvadsomhänderiFörbundetÖvrigtomMicke:HarjobbatåtförbundetsedanHedenhösvarifartenSynsoftamedmotorsågeniskogendärhanfårutloppförsinaaggressioner:)EftersomerklubbärmediFörbundetSvenskBridgeharnisomenaveramedlemsförmånertillgångtillrikskonsulenternaDennabrokigaskarabeståravfyragentlemänutspriddaivårtland,frånSölvesborgisödertillSundsvallinorrKonsulenternakanhjälpaerocherklubbmedallehandafrågorochidettahäfteskallvitydliggöraderasspecialiteterOftakannikostnadsfrittbjudaindemföratthållakurserochkortareföreläsningar,alltfrånminutertillenheldag,missaintedennachans!TommyAnderssontansvenskbridgeseBor:LinköpingPackargärnasinlillablåaSuzukiAltoochkommertillerklubbmedinformationom:Hurmanförberederochgenomförklubbtävlingar,Hurmanfårutdetmestaavvåratekniskahjälpmedel,Ruter,BridgemateochprojektorersamtTLkurserpåallanivåerBraattvetaomTommy:Harendubbelgångarepåvästkusten,ärenrackarepåattpratabaklängesThomasWinthertwisvenskbridgeseBor:SölvesborgFörärarergärnamedettbesökinnehållandeinformationom:HurmananvänderklubbenshemsidaiSpader,Våravanligastedomslut,Varförmanböranvändadeklarationer,StoppAlertpåklubben,DemonstrationomhurmananvänderBridgemateProjektorersamtalltomRuterViktigtvetande:FörsvinnerThomaslockarnilättframhonomgenomattviftamedennykoktfärskvitsparrisDettavarbaraettaxplockavalltdehärgossarnakanhjälpaermed,tvekainteattskickaivägettmailellerslåensignalomnivillhahjälpmednågotierklubb!KONSULENTEN–Någonatthållaihandennärdetblåserkallt!Lösenordtillsvenskbridgesefinnspåbaksidanavdennatidning,SaknaslösenordetberordetpåattduändratlösenordDukansjälvändradittlösenordEfterinloggningpåwwwsvenskbridgesegårmaninunderrubrikenMinasidorBRIDGESEPTEMBERFOTO:xxINNEHÅLLLedarenFörbundinformationKonsulenterOSguldNydamkaptenEngivförframtidenIIBridgefestivalLKharordetTommyslagomsvåraStegförstegEMLitesvårareBridgefestivalpåsemesternförQvibergVinterfestivalLitesvårarelösningarStenaLinecupBridgeandenJVMFrågaBridgeKorsordetTommyslagomsvåralösningarSimultantävlingarInformativartikelArtikelmedenklabridgetekniskainslagArtikelmedbridgetekniskainslagArtikelmedmeravanceradebridgetekniskainslagBRIDGEOfficielltorganförFörbundetSvenskBridgeISSNAnsvarigutgivareMatsQviberg,mqvsvenskbridgesePrenumerationspris:perårPostgiro–ÖppettiderMån–FreRedaktionPeterVentura,redaktörBridgeVillaCicero,KRYLBOEpostbridgesvenskbridgeseProduktionABSvenskaBridgeförlaget,KarlboIllustrationerArneLarsson,Sundsvall,Webban,HärnösandTryckTryckpartnerUtgivningsdatafebruari–april–juni–september–december(Manusstopp:,,,,)ANNONSPRISERHelsida(xmm)SvvffHalvsidaliggande(xmm)sida(ståendexmm,liggandexmm)sida(xmm)AnnonsbokningbridgesvenskbridgeseBridgeärbefriadfrånmomsochreklamskattBridgeBRIDGESEPTEMBERNUMMERÅRGÅNGPRIS:–SvensktOSguld!WORLDMINDSPORTGAMES:RogerWiklundrwisvenskbridgeseBor:FalkenbergKommergärnatillerochpratarom:EtikUppförande,Hurmanläggeruppennybörjarkurs,Sponsring,TipsTricksfördennyaspelarensamtalltsomharmedjuniorbridgeattgöraÖvrigatips:SkulledetuppståpinsammatystnaderpratarRogergärnaomtravhästar,campingplatserochfrimärkssamlandeMickeMelandermmesvenskbridgeseBor:SundsvallSvängergärnaförbierklubbochgörermerupplystaavseende:Klubbutveckling,Attvaratävlingsledare,Bridgelärarjobbet,MarknadsföringochalltnivillvetaomvadsomhänderiFörbundetÖvrigtomMicke:HarjobbatåtförbundetsedanHedenhösvarifartenSynsoftamedmotorsågeniskogendärhanfårutloppförsinaaggressioner:)EftersomerklubbärmediFörbundetSvenskBridgeharnisomenaveramedlemsförmånertillgångtillrikskonsulenternaDennabrokigaskarabeståravfyragentlemänutspriddaivårtland,frånSölvesborgisödertillSundsvallinorrKonsulenternakanhjälpaerocherklubbmedallehandafrågorochidettahäfteskallvitydliggöraderasspecialiteterOftakannikostnadsfrittbjudaindemföratthållakurserochkortareföreläsningar,alltfrånminutertillenheldag,missaintedennachans!TommyAnderssontansvenskbridgeseBor:LinköpingPackargärnasinlillablåaSuzukiAltoochkommertillerklubbmedinformationom:Hurmanförberederochgenomförklubbtävlingar,Hurmanfårutdetmestaavvåratekniskahjälpmedel,Ruter,BridgemateochprojektorersamtTLkurserpåallanivåerBraattvetaomTommy:Harendubbelgångarepåvästkusten,ärenrackarepåattpratabaklängesThomasWinthertwisvenskbridgeseBor:SölvesborgFörärarergärnamedettbesökinnehållandeinformationom:HurmananvänderklubbenshemsidaiSpader,Våravanligastedomslut,Varförmanböranvändadeklarationer,StoppAlertpåklubben,DemonstrationomhurmananvänderBridgemateProjektorersamtalltomRuterViktigtvetande:FörsvinnerThomaslockarnilättframhonomgenomattviftamedennykoktfärskvitsparrisDettavarbaraettaxplockavalltdehärgossarnakanhjälpaermed,tvekainteattskickaivägettmailellerslåensignalomnivillhahjälpmednågotierklubb!KONSULENTEN–Någonatthållaihandennärdetblåserkallt!BRIDGESEPTEMBERSåkomdenäntligen,dendärriktigtstoraframgångensomSverigeväntatpåSverigesöppnalagvannOSguldiLille,Frankrike,ellerWorldMindSportsGamessomärdetnamntävlingengårundersedandåbridgenanslötsigtilltankesportsparaplyetFörutombridgedeltarschack,dam,goochxianqi(kinesisktschack)SjälvabridgeturneringenbenämnsWorldBridgeGames,menförattgöradetenkeltförossharviiBridgevaltkallamästerskapetförOSkortochgottSverigekvalificeradesigsomtredjelagfrånsingrupp,menslogsedanutIsrael,USAocheuropamästarnaMonacoinnanPolenutmanövreradesifinalenDärmedblevSverigeblottsjättenationattvinnadenprestigefylldaOSbucklanVanderbiltTrophyItalienharfemsegrar,Frankrikefyra,Brasilien,PolenochUSAenvarderaLagkaptenMatsAxdorphochcoachJanLagermangjordeallträttbeträffandelaguttagningarochförberedelser,menframföralltspeladeFredrikNyström,JohanUpmark,PeterBertheau,PerOlaCullin,KristerAhlesvedochJonasPeterssondenbästabridgenFredrikNyström–JohanUpmarkochPeterBertheau–PerOlaCullinärtvåSvensktOSguld!BRIDGESEPTEMBERrelativtnykomponeradepar,medbaraomkringettårsomparkombinationerSamtligafyraärvärldsstjärnor,menettårtillsammansärkorttididehärsammanhangen,ävenommantränarmycketKristerAhlesvedochJonasPeterssonärskickligaspelaremedlångerfarenhettillsammanssompar,vilketärenstorstyrkaDehardockinteallssammainternationellarutinsomövrigaspelareJanLagermanärnumeraenrutineradherresommästerskapscoachPGEliassonhade(meddenäran)utsettMatsAxdorphtilltillförordnadkapteniLilleSamtligaåttakännervarandramerellermindre,eftermångaårsspelpåsammaklubb,vilketärenfördelnärmanskakämpaihopifleraveckorIskugganavdetöppnalagetsguldmedaljsköttesigocksåSverigesdamerochseniorerbraDamlagetförloradeentuffkvartsfinalmotdeblivandemästarnaEnglandSeniorlagetsåglängeutattgåmotmedaljisemifinalenmotslutsegrarnaUngern,menfölldärochkroknadesedanävenibronsmatchenIdettanummerfårdamernasochseniorernasframfartstååtsidan,dåvivaltattfokuserapådetsvenskaguldet–denenskiltstörstainternationellaframgångenförettsvensktlandslaggenomtidernaBridgehistoria!SvensktOSguld!BRIDGESEPTEMBEROSGULDTEXT:JONASPETERSSON,STOcKHOLMFOTO:PETERVENTURA,KARLBO•PETERHASENSON,ENGLAND•OLGADROZDOWA,FOTOLIATorsdagenden:eaugustividlunchtidsamlasdetöppnasvenskabridgelandslagetpåArlandaTillförordnadkaptenärMatsAxdorph,somisamarbetemedcoachJanLagermanagerarreseledareförJohanUpmark–FredrikNyström,PerOlaCullin–PeterBertheauochKristerAhlesved–JonasPeterssonDetreparenärenblandningavhälfteninföddaochhälfteninflyttadestockholmareEfterenlyckligtäventyrsbefriadresa,anländervitillvårthotell,somheternågontingmed”BedandBreakfast”Ettintealltigenomangenämtminnefrånminungdomstågluffarhinnerpasserarevy,mendetvisarsigvaraenobefogadoroRummenärhelaochrena,medInternetochACFrukostenärfaktisktenbitöverfranskmedelstandard(dvspåensvenskskalanågonstansmellan”oätlig”och”ettskämt”)Påfemminuterspromenadavståndfrånhotelletliggerspellokalen”LilleGrandPalais”,därcirkaförhoppningsfullalagharsamlatsDelageniöppenklassärindeladeifyragrupper,därdefyrabästplaceradegårvidaretillslutspelVårgruppkännsheltOK,medItalien,Ryssland,Kanada,Sydafrika,ArgentinaochRumänienblandkonkurrenternaDetuppställdamåletärattgåvidaretillslutspelet,”ochsedanfårvise”(jo–viärsvenskar)EfterentrevandestartmotThailand(–)ochvälspelandeRumänien(–)ärdetdagsförförstatoppmatchenmotKanada,medPeterskompisLesAmoilsilagetPeterbörjarmedattvickahementrissingmotLessomhannogbordebetatSedanflyterimpenintillenrättvisseger(–)BladykerenMultibrickauppPådenhärnivånansesMultivaraenoerhörtsvårkonventionattförsvarasigmotochmanärtillåtenatthamedsigskrivnaförsvartillbordetPeteröppnarmedMultiMotståndarnaläserochläser,förattefterfemminuterhamnaisangmedåttahjärterihopochxxtillknxispaderEfterförstadagenliggervifemmapåpoäng,medfyrapoängupptillfjärdeplatsenDagtvåskavisasigvaradenendadagenitävlingenviförlorarnågramatcherDethelainledsmotRyssland,somförväntastasigvidarefrångruppenDetbiterinteriktigtförossVårautgångargårbetochdevinnerenmassadelisbrickorochtillslutnoterarvi–Menäntligenskavifåmötaettriktigtlättlag–BermudaDenStoreBlandareniSkynsvägarärdockoutgrundligaHanharidennamatchbestämtsigförattsändautosspåenökenvandringbrickorsenare(jaglovar,detkändessomdagar)summerarviimpentill(–)ochBermudahartagitsinförsta(ochsista)segeritävlingenNubörjardetkännasmotigtViliggerVPefterSydafrika,somvitrorossbehövahabakomossLitetröstfinnerviiattLes(ovan)gerjämnapengarpåattvikommerföreSydafrikanärkvalserienärslutIkvällsmatchenväntarItalien,iårmedenspelandesponsorilaget–RomanZaleskiZaleskispelarmedVersace,mensåklartintemotoss,utanvimöterBocchi–MadalaochSementa–DuboinHärkommerettutspelsproblem:sknEEkncMotståndarnabjuder:SydväStnordöStcpassspasscpasspassNTpassNTpasspasspassVadspelarduutJohan(somintemissademångautspelitävlingen)provarenspadersknEEkncssEdKkndKcEdkncKsKdcSementatarspaderessochslårborthjärteressSedangissarhanfelispader–ochgårtrestillsammabetNoteraattallaandrautspelledertillhemgångPeterspelarcmedjämnhemgångvidandrabordetMadalaärenskickligkille–härimotspeletmotsang,allaiozon:SydväStnordöStpasspasscNTNTpasspasspasssEknKcsKdcTillLille,viallavillBRIDGESEPTEMBERBRIDGESEPTEMBEROSGULDNAMNJonasPeterssonKLUBBUppsala

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

评分:

/12

意见
反馈

立即扫码关注

爱问共享资料微信公众号

返回
顶部

举报
资料