下载
加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 新版带拼音的小学必背古诗80首

新版带拼音的小学必背古诗80首.doc

新版带拼音的小学必背古诗80首

傅见之
2017-09-19 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《新版带拼音的小学必背古诗80首doc》,可适用于综合领域

新版带拼音的小学必背古诗首出塞王昌龄cóngjūnxíngwángchānglíngxiǎoxuégǔshīshǒu从军行王昌龄小学古诗首furónglóusòngxīnjiànmùlù目录芙蓉楼送辛渐王昌龄wángchānglíngchánggēxínghànyuèfǔlùzhàiwángwéi长歌行汉乐府鹿柴王维qībùshīcáozhízhúlǐguǎnwángwéi七步诗曹植竹里馆王维chìlègēběicháomíngēsòngyuánèrshǐānxīwángwéi敕勒歌北朝民歌送元二使安西王维yǒngéluòbīnwángjiǔyuèjiǔrìyìshāndōngxiōngdì咏鹅骆宾王九月九日忆山东兄弟húixiāngǒushū王维wángwéi回乡偶书(少小离家老大回)贺知章hèzhīzhāngbiédǒngdàgāoshìyǒngliǔhâzhīzhāng别董大高适咏柳贺知章jìngyèsīlǐbái静夜思李白liángzhōucíwángzhīhuàngǔlǎngyuèxíngjiéxuǎnlǐbái凉州词王之涣古朗月行(节选)李白dēngguànquèlóuwángzhīhuànwànglúshānpùbùlǐbái登鹳雀楼王之涣望庐山瀑布李白chūnxiǎomènghàoránzèngwānglúnlǐbái春晓孟浩然赠汪伦李白sùjiàndéjiāngmènghàorándúzuòjìngtíngshānlǐbái宿建德江孟浩然独坐敬亭山李白liángzhōucíwánghànhuánghèlóusòngmènghàoránzhīguǎnglíng黄鹤楼送孟浩然之广陵凉州词王翰李白lǐbáichūsàiwángchānglíngzǎofābáidìchénglǐbái早发白帝城李白chúzhōuxījiànwéiyìngwùqiūpǔgēlǐbái滁州西涧韦应物秋浦歌李白sàixiàqǔlúlúnwàngtiānménshānlǐbái塞下曲卢纶望天门山李白yóuzǐyínmèngjiāowénguānjūnshōuhénánhéběi游子吟孟郊闻官军收河南河北zhúzhīcí杜甫dùfǔ竹枝词(杨柳青青江水平)juéjù刘禹锡liúyǔxī绝句(两个黄鹂鸣翠柳)wūyīxiàngliúyǔxī杜甫dùfǔ乌衣巷刘禹锡fēngqiáoyèbózhāngjìwàngdòngtíngliúyǔxī枫桥夜泊张继望洞庭刘禹锡jiāngnánfénglǐguīniándùfǔlàngtáoshā江南逢李龟年杜甫浪淘沙(九曲黄河万里沙)chūnyèxǐyǔdùfǔ刘禹锡liúyǔxī春夜喜雨杜甫fùdégǔyuáncǎosòngbiéjuéjùdùfǔ赋得古原草送别绝句(迟日江山丽)杜甫白居易báijūyìjiāngpàndúbùxúnhuādùfǔyìjiāngnánbáijūyì江畔独步寻花杜甫忆江南白居易féngxuěsùfūróngshānzhǔrénmǐnnónglǐshēn逢雪宿芙蓉山主人悯农(锄禾日当午)李绅刘长卿liúchángqīngmǐnnónglǐshēnjiāngxuěliǔzōngyuán悯农(春种一粒粟)李绅江雪柳宗元shānxíngdùmùxúnyǐnzhěbúyùjiǎdǎo山行杜牧寻隐者不遇贾岛qīngmíngdùmùzènghuāqīngdùfǔ清明杜牧赠花卿杜甫jiāngnánchūndùmùyúgēzǐzhāngzhìhé江南春杜牧渔歌子张志和qiūxīdùmùhánshíhánhóng秋夕杜牧寒食韩翃lèyóuyuánlǐshāngyǐn乐游原李商隐晓出净慈寺送林子方shāngshānzǎoxíngwēntíngyúnyángwànlǐ杨万里商山早行温庭筠sìshítiányuánzáxìngfànchéngdàyuánrìwángānshí四时田园杂兴范成大元日王安石chūnrìzhūxibóchuánguāzhōuwángānsh春日朱熹ípúsàmánshūjiāngxīzàokǒubì泊船瓜州王安石菩萨蛮•书江西造口壁méihuāwángānshí辛弃疾xīnqìjí梅花王安石tílínāndǐlínshēngliùyuèèrshíqīrìwànghúlóuzuìshū题临安邸林升六月二十七日望湖楼醉书yóuyuánbùzhíyèshàowēng苏轼sūshì游园不值叶绍翁mòméiwángmiǎnyǐnhúshàngchūqínghòuyǔsūshì墨梅王冕饮湖上初晴后雨苏轼shíhuīyínyúqiānhuìchóngchūnjiāngxiǎojǐngsūshì石灰吟于谦惠崇《春江晓景》苏轼cháotiānzǐyǒnglǎbāwángpántíxīlínbìsūshì朝天子•咏喇叭王磐题西林壁苏轼zhúshízhèngxièxiàrìjuéjùlǐqīngzhào竹石郑燮夏日绝句李清照jǐhàizáshīgōngzìzhēnshìérlùyóu己亥杂诗龚自珍示儿陆游qiūyèjiāngxiǎochūlíményíngliángyǒugǎn秋夜将晓出篱门迎凉有感陆游lùyóuxiǎochíyángwànlǐ小池杨万里xiǎochūjìngcísìsònglínzǐfāngchánggēxínghànyuâfǔqīngqīngyuánzhōngkuí青青园中葵zhāolùdàirìxī朝露待日晞。yángchūnbùdézé泽阳春布德wànwùshēngguānghuī万物生光辉。chángkǒngqiūjiãzhì常恐秋节至kūnhuánghuāyèshuāi焜黄华叶衰。bǎichuāndōngdàohǎi百川东到海héshífùxīguī何时复西归,shàozhuàngbùnǔlì少壮不努力lǎodàtúshāngbēi老大徒伤悲。zhǔdòuchízhùogēng煮豆持作羹lùchǐyǐwéizhī漉豉以为汁。qízàifǔxiàrán萁在釜下燃dòuzàifùzhōngqì豆在釜中泣。běnshìtónggēnshēng本是同根生xiāngjiānhétàijí相煎何太急。chìlâgēběicháomíngēchìlèchuānyīnshānxià敕勒川阴山下。tiānsìqiïnglúlǒnggàisìyǎ天似穹庐笼盖四野。tiāncāngcāngyěmángmáng天苍苍野茫茫fēngchuīcǎodīxiànniúyáng风吹草低见牛羊。yǒngãluîbīnwángããã鹅鹅鹅qūxiàngxiàngtiāngē曲项向天歌。Báimáofúlǜshuǐ白毛浮绿水hïngzhǎngbōqīngbō红掌拨清波。húixiāngǒushūhâzhīzhāngshàoxiǎolíjiālǎodàhuí少小离家老大回Xiāngyīnwúgǎibìnmáocuī乡音无改鬓毛衰。ãrtóngxiāngjiànbùxiāngshí不相识儿童相见xiàowènkècónghéchùlái笑问客从何处来。yǒngliǔhâzhīzhāngbìyùzhuāngchéngyīshùgāo碧玉妆成一树高wàntiáochuíxiàlǜsītāo万条垂下绿丝绦。bùzhīxìyèshuícáichū不知细叶谁裁出âryuâchūnfēngsìjiǎndāo二月春风似剪刀。liángzhōucíwángzhīhuànhuánghãyuǎnshàngbáiyúnjiān黄河远上白云间yīpiàngūchéngwànrènshān一片孤城万仞山。qiāngdíhãxūyuànyángliǚ羌笛何须怨杨柳chūnfēngbùdùyùménguān春风不度玉门关。dēngguànquâlïuwángzhīhuànbáirìyīshānjìn白日依山尽huánghãrùhǎiliú黄河入海流。yùqiïngqiānlǐmù欲穷千里目gèngshàngyīcénglóu更上一层楼。chūnxiǎomânghàoránchūnmiánbùjuãxiǎo春眠不觉晓chùchùwãntíniǎo处处闻啼鸟。yâláifēngyǔshēng夜来风雨声huāluîzhīduōshǎo花落知多少。sùjiàndãjiāngmânghàorányízhōubïyānzhǔ移舟泊烟渚rìmùkèchóuxīn日暮客愁新。yěkuàngtiāndīshù野旷天低树jiāngqīngyuèjìnrén江清月近人。liángzhōucíwánghànpútáoměijiǔyâguāngběi葡萄美酒夜光杯yúyǐnpípāmǎshàngcuī欲饮琵琶马上催。zuìwîshāchǎngjūnmîxiào醉卧沙场君莫笑gǔláizhēngzhànjǐrãnhuí古来征战几人回,chūsàiwángchānglíngqínshímíngyuèhànshíguān秦时明月汉时关wànlǐchángzhēngrãnwâihuán万里长征人未还。dànshǐlïngchãngfēijiàngzài但使龙城飞将在bùjiàohúmǎdùyīnshān不教胡马度阴山。cïngjūnxíngwángchānglíngqīnghǎichángyúnànxuěshān青海长云暗雪山gūchéngyáowàngyùménguān孤成遥望玉门关。huángshābǎizhànchuānjīnjiǎ黄沙百战穿金甲bùpîlǒulánzhōngbùhuán不破楼兰终不还。furïnglïusîngxīnjiànwángchānglínghányǔliánjiāngyârùwú寒雨连江夜入吴píngmíngsîngkâchǔshāngū平明送客楚山孤。luîyángqīnyǒurúxiāngwân洛阳亲友如相问yípiànbīngxīnzàiyùhú一片冰心在玉壶。lùzhàiwángwãikōngshānbùjiànrén空山不见人dànwãnrãnyǔxiǎng但闻人语响。fǎnyǐngrùshēnlín返景入深林fùzhàoqīngtáishàng复照青苔上。zhúlǐguǎnwángwãidúzuîyōuhuánglǐ独坐幽篁里tánqínfùchángxiào弹琴复长啸。shēnlínrénbùzhī深林人不知míngyuèláixiāngzhào明月来相照。sîngyuánârshǐānxīwángwãiwèichéngzhāoyùyìqīngchén渭城朝雨浥轻尘kâshâqīngqīngliǔsâxīn客舍青青柳色新。quànjūngēngjìnyībēijiǔ劝君更尽一杯酒xīchūyángguānwúgùrén西出阳关无故人。jiǔyuâjiǔrìyìshāndōngxiōngdìdúzàiyìxiāngwéiyìkè独在异乡为异客měiféngjiājiébèisīqīn每逢佳节倍思亲。yáozhīxiōngdìdēnggāochù遥知兄弟登高处biànchāzhūyúshāoyìrén遍插茱萸少一人。biédǒngdàgāoshìqiānlǐhuángyúnbáirìxūn千里黄云白日曛běifēngchuīyànxuěfēnfēn北风吹雁雪纷纷。mîchïuqiánlùwúzhījǐ莫愁前路无知己tiānxiàshuírénbùshíjūn天下谁人不识君。jìngyâsīlǐbáichuángqiánmíngyuèguāng床前明月光yíshìdìshàngshuāng疑是地上霜。jǔtïuwàngmíngyuâ举头望明月dītóusīgùxiāng低头思故乡。作(zuò)者(zhě)李(lǐ)白(bái)xiǎoshíbùshíyuâ小时不识月(hū)(zuî)(bái)(yù)(pán)。呼作白玉盘(yòu)(yí)(yáo)(tái)(jìng)又疑瑶台镜(fēi)(zài)(qīng)(yún)(duān)。飞在青云端(xiān)(rén)(chuí)(liǎng)(zú)仙人垂两足(guì)(shù)(hé)(tuán)(tuán)。桂树何团团(bái)(tù)(dǎo)(yào)(chéng)白兔捣药成(wèn)(yán)(yǔ)(shuí)(cān),问言与谁餐(chán)(chú)(shí)(yuán)(yǐng)蟾蜍蚀圆影(dà)(míng)(yâ)(yǐ)(cán)。大明夜已残(yì)(xī)(luî)(jiǔ)(wū)羿昔落九乌(tiānrãn)(qīng)(qiě)(ān)。天人清且安(yīn)(jīng)(cǐ)(lún)(huî)阴精此沦惑(qùqù)(bùzú)(guān)。去去不足观(yōu)(lái)(qí)(rúhã)忧来其如何(qīchuàng)(cuī)(xīngān凄怆摧心肝wànglúshānpùbùlǐbáirìzhàoxiānglúshēngzǐyān日照香炉生紫烟yáokànpùbùguàqiánchuān遥看瀑布挂前川。fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ飞流直下三千尺yíshìyínhãluîjiǔtiān疑是银河落九天。zângwānglúnlǐbáilǐbáichãngzhōujiāngyùxíng李白乘舟将欲行hūwãnànshàngtàgēshēng忽闻岸上踏歌声。táohuātánshuǐshēnqiānchǐ桃花潭水深千尺bùjíwānglúnsîngwǒqíng不及汪伦送我情。dúzuîjìngtíngshānlǐbáizhîngniǎogāofēijìn众鸟高飞尽gūyúndùqùxián孤云独去闲。xiāngkànliǎngbùyàn相看两不厌zhǐyǒujìngtíngshān只有敬亭山。huánghâlïusîngmânghàoránzhīguǎnglíng黄鹤楼送孟浩然之广陵李白lǐbáigùrãnxīcíhuánghâlïu故人西辞黄鹤楼yānhuāsānyuâxiàyángzhōu烟花三月下扬州。gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn孤帆远影碧空尽wãijiànchángjiāngtiānjìliú惟见长江天际流。zǎofābáidìchãnglǐbáizhāocíbáidìcǎiyúnjiān朝辞白帝彩云间qiānlǐjiānglíngyīrìhuán千里江陵一日还。liǎngànyuánshēngtíbùzhù两岸猿声啼不住qīngzhōuyǐguîwànchïngshān轻舟已过万重山。qiūpǔgēlǐbáiwàngtiānmãnshānlǐbáitiānmãnzhōngduànchǔjiāngkāi天门中断楚江开bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí碧水东流至此回。liǎngànqīngshānxiāngduìchū两岸青山相对出gūfānyípiànrìbiānlái孤帆一片日边来。wãnguānjūnshōuhãnánhãběidùfǔjiànwàihūchuánshōujìběi剑外忽传收蓟北chūwãntìlâimǎnyīshāng初闻涕泪满衣裳。quâkànqīzǐchïuhãzài却看妻子愁何在mànjuǎnshīshūxǐyùkuáng漫卷诗书喜欲狂。báirìfànggēxūzîngjiǔ白日放歌须纵酒qīngchūnzuîbànhǎohuánxiāng青青作伴好还乡。jìcïngbāxiáchuánwūxiá即从巴峡穿巫峡biànxiàxiāngyángxiàngluîyáng便下襄阳向洛阳。juãjùdùfǔliǎnggâhuánglímíngcuìliǔ两个黄鹂鸣翠柳yīhángbáilùshàngqīngtiān一行白鹭上青天。chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě窗含西岭千秋雪mãnbïdōngwúwànlǐchuán门泊东吴万里船。fēngqiáoyâbïzhāngjìyuâluîwūtíshuāngmǎntiān月落乌啼霜满天jiāngfēngyúhuǒduìchïumián江枫渔火对愁眠。gūsūchãngwàihánshānsì姑苏城外寒山寺yâbànzhōngshēngdàokâchuán夜半钟声到客船。jiāngnánfãnglǐguīniándùfǔqíwángzháilǐxúnchángjiàn岐王宅里寻常见cuījiǔtángqiánjǐdùwãn崔九堂前几度闻。zhângshìjiāngnánhǎofēngjǐng正是江南好风景luîhuāshíjiãyîufãngjūn落花时节又逢君。chūnyâxǐyǔdùfǔjuãjùdùfǔjiāngpàndúbùxúnhuādùfǔhuángsìniángjiāhuāmǎnxī黄四娘家花满蹊qiānduǒwànduǎyāzhīdī千朵万朵压枝低。liúliánxìdiãshíshíwǔ留连戏蝶时时舞zìzàijiāoyīngqiàqiàtí自在娇莺恰恰啼。fãngxuěsùfūrïngshānzhǔrãnliúchángqīngjiāngxuěliǔzōngyuánxúnyǐnzhěbúyùjiǎdǎosōngxiàwântïngzǐ松下问童子yánshīcǎiyàoqù言师采药去。zhǐzàicǐshānzhōng只在此山中yúnshēnbùzhīchù云深不知处。zânghuāqīngdùfǔjǐnchãngsīguǎnrìfēnfēn锦城丝管日纷纷bànrùjiāngfēngbànrùyún半入江风半入云。cǐqǔzhǐyīngtiānshàngyǒu此曲只应天上有rãnjiānnãngdãjǐhuíwãn人间能得几回闻。yúgēzǐzhāngzhìhãxīsàishānqiánbáilùfēi西塞山前白鹭飞táohuāliúshuǐguìyúfãi桃花流水鳜鱼肥。qīngruîlìlǜsuōyī青箬笠绿蓑衣xiãfēngxìyǔbùxūguī斜风细雨不须归。chūnchãngwúchùbùfēihuā春城无处不飞花hánshídōngfēngyùliǔxiã寒食东风御柳斜。rìmîhàngōngchuánlàzhú日暮汉宫传蜡烛qīngyānsànrùwǔhïujiā轻烟散入五侯家。chúzhōuxījiànwãiyìngwùdúliányōucǎojiànbiānshēng独怜幽草涧边生shàngyǎuhuánglíshēnshùmíng上有黄鹂深树鸣。chūncháodàiyǔwǎnláijí春潮带雨晚来急yědùwúrãnzhōuzìhãng野渡无人舟自横。sàixiàqǔlúlúnyïuzǐyínmângjiāozhúzhīcíliúyǔxīyángliǔqīngqīngjiāngshuǐpíng杨柳青青江水平wãnlángjiāngshàngchànggēshēng闻郎江上唱歌声。dōngbiānrìchūxībiānyǔ东边日出西边雨dàoshìwúqíngquâyǎuqíng道是无晴却有晴。wūyīxiàngliúyǔxīzhūquâqiáobiānyěcǎohuā朱雀桥边野草花wūyīxiàngkǒuxīyángxiã乌衣巷口夕阳斜。jiùshíwángxiâtángqiányàn旧时王谢堂前燕fēirùxúnchángbǎixìngjiā飞入寻常百姓家。wàngdîngtíngliúyǔxīhúguāngqiūyuâliǎngxiānghã湖光秋月两相和tánmiànwúfēngjìngwâimï潭面无风镜未磨。yáowàngdîngtíngshānshuǐcuì遥望洞庭山水翠báiyínpánlǐyīqīngluï白银盘里一青螺。làngtáoshāliúyǔxījiǔqūhuánghãwànlǐshā九曲黄河万里沙làngtáofēngbǒzìtiānyá浪淘风簸自天涯。rújīnzhíshàngyínhãqù如今直上银河去tïngdàoqiānniúzhīnǚjiā同到牵牛织女家。fùdãgǔyuáncǎosîngbiãbáijūyì白居易yìjiāngnánbáijūyìjiāngnánhǎofēngjǐngjiùcãngān江南好风景旧曾谙。rìchūjiānghuāhïngshânghuǒ日出江花红胜火chūnláijiāngshuǐlǜrúlán春来江水绿如蓝nãngbùyìjiāngnán能不忆江南,mǐnnïnglǐshēnmǐnnïnglǐshēnshānxíngdùmùyuǎnshànghánshānshíjìngxiã远上寒山石径斜báiyúnshēngchùyǒurãnjiā白云生处有人家。tíngchēzuîàifēnglínwǎn停车坐爱枫林晚shuāngyâhïngyúâryuâhuā霜叶红于二月花。qīngmíngdùmùqīngmíngshíjiãyǔfēnfēn清明时节雨纷纷lùshàngxíngrãnyùduànhún路上行人欲断魂。jiâwânjiǔjiāhãchùyǒu借问酒家何处有mùtïngyáozhǐxìnghuācūn牧童遥指杏花村。jiāngnánchūndùmùqiānlǐyīngtílǜyìnghïng千里莺啼绿映红shuǐcūnshānguōjiǔqífēng水村山郭酒旗风。náncháosìbǎibāshísì南朝四百八十寺duōshǎolïutáiyānyǔzhōng多少楼台烟雨中。qiūxīdùmùyínzhúqiūguānglěnghuàpíng银烛秋光冷画屏qīngluïxiǎoshànpūliúyíng轻罗小扇扑流萤。tiānjiēyâsâliángrúshuǐ天阶夜色凉如水zuîkànqiānniúzhīnǔxīng坐看牵牛织女星。lâyïuyuánlǐshāngyǐnshāngshānzǎoxíngwēntíngyúnchãnqǐdîngzhēngduï晨起动征铎kâxíngbēigùxiāng客行悲故乡。jīshēngmáodiànyuâ鸡声茅店月rãnjìbǎnqiáoshuāng人迹板桥霜。húyâluîshānlù槲叶落山路zhǐhuāmíngyìqiáng枳花明驿墙。yīnsīdùlíngmâng因思杜陵梦fúyànmǎnhuítáng凫雁满回塘。yuánrìwángānshíbàozhúshēngzhōngyīsuìchú爆竹声中一岁除chūnfēngsîngnuǎnrùtúsū春风送暖入屠苏。qiānmãnwànhùtïngtïngrì千门万户曈曈日zǒngbǎxīntáohuànjiùfú总把新桃换旧符。bïchuánguāzhōuwángānshíjīngkǒuguāzhōuyīshuǐjiān京口瓜洲一水间zhōngshānzhǐgãshùchïngshān钟山只隔数重山。chūnfēngyîulǜjiāngnánàn春风又绿江南岸míngyuâhãshízhàowǒhuán明月何时照我还,mãihuāwángānshíliùyuâârshíqīrìwànghúlïuzuìshūhēiyúnfānmîwâizhēshān黑云翻墨未遮山báiyǔtiàozhūluànrùchuán白雨跳珠乱入船。juǎndìfēngláihūchuīsàn卷地风来忽吹散nwàghúlïuxiàshuǐrútiān望湖楼下水如天。yǐnhúshàngchūqínghîuyǔsūshìshuǐguāngjiànyànqíngfānghǎo水光潋滟晴方好shānsâkōngmãngyǔyìqí山色空濛雨亦奇。yìbǎxīhúbǐxīzǐ欲把西湖比西子dànzhuāngnïngmǒzǒngxiāngyí淡妆浓抹总相宜。huìchïngchūnjiāngxiǎojǐngsūshìzhúwàitáohuāsānliǎngzhī竹外桃花三两枝chūnjiāngshuǐnuǎnyāxiānzhī春江水暖鸭先知。lïuhāomǎndìlúyáduǎn蒌蒿满地芦芽短zhângshìhãtúnyùshàngshí正是河豚欲上时。tíxīlínbìsūshìhãngkànchãnglǐngcâchãngfēng横看成岭侧成峰yuǎnjìngāodīgâbùtïng远近高低各不同。bùshílúshānzhēnmiànmù不识庐山真面目zhǐyuánshēnzàicǐshānzhōng只缘身在此山中。xiàrìjuãjùlǐqīngzhàoshìãrlùyïusǐqùyuánzhīwànshìkōng死去元知万事空dànbēibùjiànjiǔzhōutïng但悲不见九州同。wángshīběidìngzhōngyuánrì王师北定中原日jiājìwúwànggàonǎiwēng家祭无忘告乃翁。qiūyâjiāngxiǎochūlímãnyíngliángyǒugǎnsānwànlǐhãdōngrùhǎi三万里河东入海wǔqiānrânyuâshàngmïtiān五千仞岳上摩天。yímínlâijìnhúchãnlǐ遗民泪尽胡尘里nánwàngwángshīyîuyīnián南望王师又一年。xiǎochíyángwànlǐquányǎnwúshēngxīxīliú泉眼无声惜细流shùyīnzhàoshuǐàiqíngrïu树阴照水爱晴柔。xiǎohãcáilîujiānjiānjiǎo小荷才露尖尖角zǎoyǒuqīngtínglìshàngtïu早有蜻蜓立上头。xiǎochūjìngcísìsînglínzǐfāngyángwànlǐbìjìngxīhúliùyuâzhōng毕竟西湖六月中fēngguāngbùyǔsìshítïng风光不与四时同。jiētiānliányâwúqiïngbì接天莲叶无穷碧yìngrìhãhuābiãyànghïng映日荷花别样红。sìshítiányuánzáxìngfànchãngdàzhîuchūyúntiányâjīmá昼出耘田夜绩麻cūnzhuāngãrnǚgâdāngjiā村庄儿女各当家。tïngsūnwâijiěgînggēngzhī童孙未解供耕织yěbàngsāngyīnxuãzhîngguā也傍桑阴学种瓜。chūnrìzhūxishângrìxúnfāngsìshuǐbīn胜日寻芳泗水滨wúbiānguāngjǐngyīshíxīn无边光景一时新。děngxiánshídãdōngfēngmiàn等闲识得东风面wànzǐqiānhïngzǒngshìchūn万紫千红总是春。púsàmánshūjiāngxīzàokǒubìxīnqìjíyùgūtáixiàqīngjiāngshuǐ郁孤台下清江水zhōngjiānduōshǎoxíngrãnlâi中间多少行人泪。xīběiwàngchángān西北望长安kěliánwúshùshān可怜无数山。qīngshānzhēbùzhù青山遮不住bìjìngdōngliúqù毕竟东流去。jiāngwǎnzhângchïuyú江晚正愁余shānshēnwãnzhâgū山深闻鹧鸪。tílínāndǐlínshēngshānwàiqīngshānlïuwàilïu山外青山楼外楼xīhúgēwǔjǐshíxiū西湖歌舞几时休。nuǎnfēngxūndãyïurãnzuì暖风熏得游人醉zhíbǎhángzhōuzuîbiànzhōu直把杭州作汴州。yïuyuánbùzhíyâshàowēngyīngliánjīchǐyìncāngtái应怜屐齿印苍苔xiǎokîucháifēijiǔbùkāi小扣柴扉久不开。chūnsâmǎnyuánguānbùzhù春色满园关不住yīzhīhïngxìngchūqiánglái一枝红杏出墙来。mîmãiwángmiǎnwújiāxǐyànchítïushù吾家洗砚池头树gâgâhuākāidànmîhãn个个花开淡墨痕。bùyàorãnkuāhǎoyánsâ不要人夸好颜色zhǐliúqīngqìmǎnqiánkūn只留清气满乾坤。shíhuīyínyúqiānqiānchuíwànjīchūshēnshān千锤万击出深山liâhuǒfãnshāoruîděngxián烈火焚烧若等闲。fěnshēnsuìgǔhúnbùpà粉身碎骨浑不怕yàoliúqīngbáizàirãnjiān要留清白在人间。cháotiānzǐyǒnglǎbāwángpánlǎbāsuǒnà喇叭唢呐qǔãrxiǎoqiāngãrdà曲儿小腔儿大。guānchuánwǎngláiluànrúmá官船往来乱如麻quánzhàngnǐtáishēnjià全仗你抬身价。jūntīnglejūnchïu军听了军愁míntīnglemínpà民听了民怕nǎlǐqùbiànshãnmezhēngîngjiǎ哪里去辨什么真共假,yǎnjiàndechuīfānlezhâjiā眼见的吹翻了这家chuīshānglenàjiā吹伤了那家zhǐchuīdeshuǐjìnãfēibà只吹的水尽鹅飞罢~zhúshízhângxiâyǎodìngqīngshānbùfàngsōng咬定青山不放松lìgēnyuánzàipîyánzhōng立根原在破岩中。qiānmïwànjīháijiānjìn千磨万击还坚劲râněrdōngxīnánběifēng任尔东西南北风。jǐhàizáshīgōngzìzhēnjiǔzhōushēngqìshìfēnglãi九州生气恃风雷wànmǎqíyīnjiūkěāi万马齐喑究可哀。wǒquàntiāngōngchïngdǒusǒu我劝天公重抖擞bùjūyīgãjiàngrãncái不拘一格降人才。完~

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/26

新版带拼音的小学必背古诗80首

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利