下载

1下载券

加入VIP
  • 专属下载特权
  • 现金文档折扣购买
  • VIP免费专区
  • 千万文档免费下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 地藏经(横排繁体注音)

地藏经(横排繁体注音).pdf

地藏经(横排繁体注音)

披着狼皮的羊哥哥
2017-06-06 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《地藏经(横排繁体注音)pdf》,可适用于高等教育领域

地藏菩薩本願經唐于闐國三藏沙門實叉難陀譯地藏菩萨本愿经I炉lú香xiāng赞zàn炉lú香xiāng乍zhà爇ruò.法fǎ界jiè蒙méng薰xūn.诸zhū佛fó海hǎi会huì悉xī遥yáo闻wén.随suí处chù结jié祥xiáng云yún.诚chéng意yì方fāng殷yīn.诸zhū佛fó现xiàn全quán身shēn。南ná无mó香xiāng云yún盖gài菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà(合掌三称)南ná无mó本běn师shī释shì迦jiā牟móu尼ní佛fó(合掌三称)南ná无mó大dà愿yuàn地dì藏zàng王wáng菩pú萨sà(合掌三称)觉jué林lín菩pú萨sà偈jì华huá严yǎn第dì四sì会huì.夜yè摩mó天tiān宫gōng.无wú量liàng菩pú萨sà来lái集jí.说shuō偈jì赞zàn佛fó。尔ěr时shí觉jué林lín菩pú萨sà.承chéng佛fó威wēi力lì.遍biàn观guān十shí方fāng.而ér说shuō颂sòng言yán:譬pì如rú工gōng画huà师shī.分fēn布bù诸zhū彩cǎi色sè.虚xū妄wàng取qǔ异yì相xiàng.大dà种zhǒng无wú差chā别bié。大dà种zhǒng中zhōng无wú色sè.色sè中zhōng无wú大dà种zhǒng.亦yì不bù离lí大dà种zhǒng.而ér有yǒu色sè可kě得dé。心xīn中zhōng无wú彩cǎi画huà.彩cǎi画huà地藏菩萨本愿经II中zhōng无wú心xīn.然rán不bù离lí于yú心xīn.有yǒu彩cǎi画huà可kě得dé。彼bǐ心xīn恒héng不bú住zhù.无wú量liàng难nán思sī议yì。示shì现xiàn一yí切qiè色sè.各gè各gè不bù相xiāng知zhī。譬pì如rú工gōng画huà师shī.不bù能néng知zhī自zì心xīn.而ér由yóu心xīn故gù画huà.诸zhū法fǎ性xìng如rú是shì。心xīn如rú工gōng画huà师shī.能néng画huà诸zhū世shì间jiān。五wǔ蕴yùn悉xī从cóng生shēng.无wú法fǎ而ér不bú造zào。如rú心xīn佛fó亦yì尔ěr.如rú佛fó众zhòng生shēng然rán。应yìng知zhī佛f說shuō地dì獄yù罪zuì器qì等děng名míng.及jí諸zhū苦kǔ事shì.一yī劫jié之zhī中zhōng.求qiú說shuō不bú盡jìn。摩mó耶yē夫fū人rén聞wén已yǐ.愁chóu憂yōu合hé掌zhǎng.頂dǐng禮lǐ而ér退tuì。閻yán浮fú衆zhòng生shēng業yè感gǎn品pǐn第dì四sì爾ěr時shí地dì藏zàng菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ承chéng佛fó如rú來lái威wēi神shén力lì故gù.徧biàn百bǎi千qiān萬wàn億yì世shì界jiè.分fēn是shì身shēn形xíng.救jiù拔bá一yí切qiè業yè報bào衆zhòng生shēng。若ruò非fēi如rú來lái大dà慈cí力lì故gù.即jí不bù能néng作zuò如rú是shì變biàn化huà。我wǒ今jīn又yòu蒙méng佛fó地藏菩萨本愿经付fù囑zhǔ.至zhì阿ā逸yì多duō成chéng佛fó已yǐ來lái.六liù道dào衆zhòng生shēng.遣qiǎn令lìng度dù脫tuō。唯wéi然rán世shì尊zūn.願yuàn不bù有yǒu慮lǜ。爾ěr時shí佛fó告gào地dì藏zàng菩pú薩sà.一yí切qiè衆zhòng生shēng未wèi解xiè脫tuō者zhě.性xìng識shí無wú定dìng.惡è習xí結jié業yè.善shàn習xí結jié果guǒ。為wéi善shàn為wéi惡è.逐zhú境jìng而ér生shēng。輪lún轉zhuàn五wǔ道dào.暫zàn無wú休xiū息xī.動dòng經jīng塵chén劫jié.迷mí惑huò障zhàng難nàn。如rú魚yú遊yóu網wǎng.將jiāng是shì長cháng流liú.脫tuō入rù暫zàn出chū.又yòu復fù遭zāo網wǎng。以yǐ是shì等děng輩bèi.吾wú當dāng憂yōu念niàn。汝rǔ既jì畢bì是shì往wǎng願yuàn.累lèi劫jié重zhòng誓shì.廣guǎng度dù罪zuì輩bèi.吾wú復fù何hé慮lǜ。說shuō是shì語yǔ時shí.會huì中zhōng有yǒu一yī菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà.名míng定dìng自zì在zài王wáng.白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.地dì藏zàng菩pú薩sà累lèi劫jié以yǐ來lái.各gè發fā何hé願yuàn.今jīn蒙méng世shì尊zūn慇yīn懃qín讚zàn嘆tàn。唯wéi願yuàn世shì尊zūn.略luè而ér說shuō之zhī。爾ěr時shí世shì尊zūn告gào定dìng自zì在zài王wáng菩pú薩sà.諦dì聽tīng諦dì聽tīng.善shàn思sī念niàn之zhī.吾wú當dāng為wèi地藏菩萨本愿经汝rǔ分fēn別bié解jiě說shuō。乃nǎi往wǎng過guò去qù無wú量liàng阿ā僧sēng祇qí那nuō由yóu他tuō不bù可kě說shuō劫jié.爾ěr時shí有yǒu佛fó.號hào一yí切qiè智zhì成chéng就jiù如rú來lái.應yìng供gòng.正zhèng徧biàn知zhī.明míng行xíng足zú.善shàn逝shì.世shì間jiàn解jiě.無wú上shàng士shì.調tiáo御yù丈zhàng夫fū.天tiān人rén師shī.佛fó.世shì尊zūn.其qí佛fó壽shòu命mìng六liù萬wàn劫jié。未wèi出chū家jiā時shí.為wéi小xiǎo國guó王wáng.與yǔ一yī鄰lín國guó王wáng為wéi友yǒu.同tóng行xíng十shí善shàn.饒ráo益yì衆zhòng生shēng.其qí鄰lín國guó內nèi所suǒ有yǒu人rén民mín.多duō造zào衆zhòng惡è。二èr王wáng議yì計jì.廣guǎng設shè方fāng便biàn。一yī王wáng發fā願yuàn.早zǎo成chéng佛fó道dào.當dāng度dù是shì輩bèi.令lìng使shǐ無wú餘yú.一yī王wáng發fā願yuàn.若ruò不bù先xiān度dù罪zuì苦kǔ.令lìng是shì安ān樂lè.得dé至zhì菩pú提tí.我wǒ終zhōng未wèi願yuàn成chéng佛fó。佛fó告gào定dìng自zì在zài王wáng菩pú薩sà.一yī王wáng發fā願yuàn早zǎo成chéng佛fó者zhě.即jí一yí切qiè智zhì成chéng就jiù如rú來lái是shì。一yī王wáng發fā願yuàn永yǒng度dù罪zuì苦kǔ衆zhòng生shēng.未wèi願yuàn成chéng佛fó者zhě.即jí地dì地藏菩萨本愿经藏zàng菩pú薩sà是shì。復fù於yú過guò去qù無wú量liàng阿ā僧sēng祇qí劫jié.有yǒu佛fó出chū世shì.名míng清qīng淨jìng蓮lián華huā目mù如rú來lái.其qí佛fó壽shòu命mìng四sì十shí劫jié。像xiàng法fǎ之zhī中zhōng.有yǒu一yī羅luó漢hàn.福fú度dù衆zhòng生shēng。因yīn次cì教jiào化huà.遇yù一yī女nǚ人rén.字zì曰yuē光guāng目mù.設shè食shí供gòng養yǎng。羅luó漢hàn問wèn之zhī.欲yù願yuàn何hé等děng。光guāng目mù答dá言yán.我wǒ以yǐ母mǔ亡wáng之zhī日rì.資zī福fú救jiù拔bá.未wèi知zhī我wǒ母mǔ生shēng處chǔ何hé趣qù。羅luó漢hàn愍mǐn之zhī.為wéi入rù定dìng觀guān.見jiàn光guāng目mù女nǚ母mǔ墮duò在zài惡è趣qù.受shòu極jí大dà苦kǔ。羅luó漢hàn問wèn光guāng目mù言yán.汝rǔ母mǔ在zài生shēng作zuò何hé行xíng業yè.今jīn在zài惡è趣qù受shòu極jí大dà苦kǔ。光guāng目mù答dá言yán.我wǒ母mǔ所suǒ習xí.唯wéi好hào食shí噉dàn魚yú鱉biē之zhī屬shǔ。所suǒ食shí魚yú鱉biē.多duō食shí其qí子zǐ.或huò炒chǎo或huò煮zhǔ.恣zì情qíng食shí噉dàn.計jì其qí命mìng數shù.千qiān萬wàn復fù倍bèi。尊zūn者zhě慈cí愍mǐn.如rú何hé哀āi救jiù。羅luó漢hàn愍mǐn之zhī.為wéi作zuò方fāng便biàn.勸quàn光guāng目mù言yán.汝rǔ可kě志zhì地藏菩萨本愿经誠chéng念niàn清qīng淨jìng蓮lián華huā目mù如rú來lái.兼jiān塑sù畫huà形xíng像xiàng.存cún亡wáng獲huò報bào。光guāng目mù聞wén已yǐ.即jí捨shě所suǒ愛ài.尋xún畫huà佛fó像xiàng而ér供gòng養yǎng之zhī.復fù恭gōng敬jìng心xīn.悲bēi泣qì瞻zhān禮lǐ。忽hū於yú夜yè後hòu.夢mèng見jiàn佛fó身shēn.金jīn色sè晃huǎng耀yào.如rú須xū彌mí山shān.放fàng大dà光guāng明míng。而ér告gào光guāng目mù.汝rǔ母mǔ不bù久jiǔ當dāng生shēng汝rǔ家jiā.纔cái覺jué飢jī寒hán.即jí當dāng言yán說shuō。其qí後hòu家jiā內nèi婢bì生shēng一yī子zǐ.未wèi滿mǎn三sān日rì.而ér乃nǎi言yán說shuō。稽qǐ首shǒu悲bēi泣qì.告gào於yú光guāng目mù.生shēng死sǐ業yè緣yuán.果guǒ報bào自zì受shòu.吾wú是shì汝rǔ母mǔ.久jiǔ處chǔ暗àn冥míng。自zì别bié汝rǔ來lái.累lèi墮duò大dà地dì獄yù。蒙méng汝rǔ福fú力lì.方fāng得dé受shòu生shēng。為wéi下xià賤jiàn人rén.又yòu復fù短duǎn命mìng。壽shòu年nián十shí三sān.更gèng落luò惡è道dào。汝rǔ有yǒu何hé計jì.令lìng吾wú脫tuō免miǎn。光guāng目mù聞wén說shuō.知zhī母mǔ無wú疑yí.哽gěng咽yè悲bēi啼tí而ér白bái婢bì子zǐ.既jì是shì我wǒ母mǔ.合hé知zhī本běn罪zuì.作zuò何hé行xíng業yè.墮duò地藏菩萨本愿经於yú惡è道dào。婢bì子zǐ答dā言yán.以yǐ殺shā害hài毀huǐ罵mà二èr業yè受shòu報bào。若ruò非fēi蒙méng福fú.救jiù拔bá吾wú難nàn.以yǐ是shì業yè故gù.未wèi合hé解xiè脫tuō。光guāng目mù問wèn言yán.地dì獄yù罪zuì報bào.其qí事shì云yún何hé。婢bì子zǐ答dá言yán.罪zuì苦kǔ之zhī事shì.不bù忍rěn稱chēng說shuō.百bǎi千qiān歲suì中zhōng.卒zú白bái難nán竟jìng。光guāng目mù聞wén已yǐ.啼tí淚lèi號háo泣qì.而ér白bái空kōng界jiè.願yuàn我wǒ之zhī母mǔ.永yǒng脫tuō地dì獄yù.畢bì十shí三sān歲suì.更gèng無wú重zhòng罪zuì.及jí歷lì惡è道dào.十shí方fāng諸zhū佛fó慈cí哀āi愍mǐn我wǒ.聽ting我wǒ為wèi母mǔ所suǒ發fā廣guǎng大dà誓shì願yuàn。若ruò得dé我wǒ母mǔ永yǒng離lí三sān塗tú及jí斯sī下xià賤jiàn.乃nǎi至zhì女nǚ人rén之zhī身shēn.永yǒng劫jié不bú受shòu者zhě。願yuàn我wǒ自zì今jīn日rì後hòu.對duì清qīng淨jìng蓮lián華huā目mù如rú來lái像xiàng前qián.卻què後hòu百bǎi千qiān萬wàn億yì劫jié中zhōng.應yīng有yǒu世shì界jiè.所suǒ有yǒu地dì獄yù.及jí三sān惡è道dào諸zhū罪zuì苦kǔ衆zhòng生shēng.誓shì願yuàn救jiù拔bá.令lìng離lí地dì獄yù.惡è趣qù.畜chù生shēng.餓è鬼guǐ等děng.如rú地藏菩萨本愿经是shì罪zuì報bào等děng人rén盡jìn成chéng佛fó竟jìng.我wǒ然rán後hòu方fāng成chéng正zhèng覺jué。發fā誓shì願yuàn已yǐ.具jù聞wén清qīng淨jìng蓮lián華huā目mù如rú來lái而ér告gào之zhī曰yuē.光guāng目mù.汝rǔ大dà慈cí愍mǐn.善shàn能néng為wèi母mǔ發fā如rú是shì大dà願yuàn。吾wú觀guān汝rǔ母mǔ十shí三sān歲suì畢bì.捨shě此cǐ報bào已yǐ.生shēng為wéi梵fàn志zhì.壽shòu年nián百bǎi歲suì。過guò是shì報bào後hòu.當dāng生shēng無wú憂yōu國guó土tǔ.壽shòu命mìng不bù可kě計jì劫jié。後hòu成chéng佛fó果guǒ.廣guǎng度dù人rén天tiān.數shù如rú恒héng河hé沙shā。佛fó告gào定dìng自zì在zài王wáng.爾ěr時shí羅luó漢hàn福fú度dù光guāng目mù者zhě.即jí無wú盡jìn意yì菩pú薩sà是shì。光guāng目mù母mǔ者zhě.即jí解xiè脫tuō菩pú薩sà是shì。光guāng目mù女nǚ者zhě.即jí地dì藏zàng菩pú薩sà是shì。過guò去qù久jiǔ遠yuǎn劫jié中zhōng.如rú是shì慈cí愍mǐn.發fā恒héng河hé沙shā願yuàn.廣guǎng度dù衆zhòng生shēng。未wèi來lái世shì中zhōng.若ruò有yǒu男nán子zǐ女nǚ人rén.不bù行xíng善shàn者zhě.行xíng惡è者zhě.乃nǎi至zhì不bú信xìn因yīn果guǒ者zhě.邪xié婬yín妄wàng語yǔ者zhě.兩liǎng舌shé惡è口kǒu者zhě.毀huǐ謗bàng大dà乘chéng地藏菩萨本愿经者zhě.如rú是shì諸zhū業yè衆zhòng生shēng.必bì墮duò惡è趣qù。若ruò遇yù善shàn知zhī識shí.勸quàn令lìng一yī彈dàn指zhǐ間jiàn歸guī依yī地dì藏zàng菩pú薩sà.是shì諸zhū衆zhòng生shēng.即jí得dé解xiè脫tuō三sān惡è道dào報bào。若ruò能néng志zhì心xīn歸guī敬jìng.及jí瞻zhān禮lǐ讚zàn嘆tàn.香xiāng華huā衣yī服fu.種zhǒng種zhǒng珍zhēn寶bǎo.或huò復fù飲yǐn食shí.如rú是shì奉fèng事shì者zhě。未wèi來lái百bǎi千qiān萬wàn億yì劫jié中zhōng.常cháng在zài諸zhū天tiān受shòu勝shèng妙miào樂lè。若ruò天tiān福fú盡jìn.下xià生shēng人rén間jiàn.猶yóu百bǎi千qiān劫jié常cháng為wéi帝dì王wáng.能néng憶yì宿sù命mìng因yīn果guǒ本běn末mò。定dìng自zì在zài王wáng.如rú是shì地dì藏zàng菩pú薩sà有yǒu如rú此cǐ不bù可kě思sī議yì大dà威wēi神shén力lì.廣guǎng利lì衆zhòng生shēng。汝rǔ等děng諸zhū菩pú薩sà.當dāng記jì是shì經jīng.廣guǎng宣xuān流liú布bù。定dìng自zì在zài王wáng白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.願yuàn不bù有yǒu慮lǜ。我wǒ等děng千qiān萬wàn億yì菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà.必bì能néng承chéng佛fó威wēi神shén.廣guǎng演yǎn是shì經jīng於yú閻yán浮fú提tí.利lì益yì衆zhòng生shēng。定dìng自zì在zài王wáng菩pú薩sà白bái世shì尊zūn地藏菩萨本愿经已yǐ.合hé掌zhǎng恭gōng敬jìng.作zuò禮lǐ而ér退tuì。爾ěr時shí四sì方fāng天tiān王wáng俱jù從cóng座zuò起qǐ.合hé掌zhǎng恭gōng敬jìng白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.地dì藏zàng菩pú薩sà於yú久jiǔ遠yuǎn劫jié來lái.發fā如rú是shì大dà願yuàn.云yún何hé至zhì今jīn猶yóu度dù未wèi絕jué.更gèng發fā廣guǎng大dà誓shì言yán。唯wéi願yuàn世shì尊zūn為wèi我wǒ等děng說shuō。佛fó告gào四sì天tiān王wáng.善shàn哉zāi善shàn哉zāi。吾wú今jīn為wèi汝rǔ及jí未wèi來lái現xiàn在zài天tiān人rén衆zhòng等děng.廣guǎng利lì益yì故gù.說shuō地dì藏zàng菩pú薩sà於yú娑suō婆pó世shì界jiè閻yán浮fú提tí內nèi生shēng死sǐ道dào中zhōng.慈cí哀āi救jiù拔bá度dù脫tuō一yí切qiè罪zuì苦kǔ衆zhòng生shēng方fāng便biàn之zhī事shì。四sì天tiān王wáng言yán.唯wéi然rán.世shì尊zūn.願yuàn樂yào欲yù聞wén。佛fó告gào四sì天tiān王wáng.地dì藏zàng菩pú薩sà久jiǔ遠yuǎn劫jié來lái.迄qì至zhì于yú今jīn.度dù脫tuō衆zhòng生shēng.猶yóu未wèi畢bì願yuàn.慈cí愍mǐn此cǐ世shì罪zuì苦kǔ衆zhòng生shēng。復fù觀guān未wèi來lái無wú量liàng劫jié中zhōng.因yīn蔓màn不bú斷duàn.以yǐ是shì之zhī故gù.又yòu發fā重zhòng願yuàn。如rú是shì菩pú薩sà於yú娑suō婆pó世shì界jiè.閻yán地藏菩萨本愿经浮fú提tí中zhōng.百bǎi千qiān萬wàn億yì方fāng便biàn.而ér為wéi教jiào化huà。四sì天tiān王wáng.地dì藏zàng菩pú薩sà若ruò遇yù殺shā生shēng者zhě.說shuō宿sù殃yāng短duǎn命mìng報bào。若ruò遇yù竊qiè盜dào者zhě.說shuō貧pín窮qióng苦kǔ楚chǔ報bào。若ruò遇yù邪xié婬yín者zhě.說shuō雀què鴿gē鴛yuān鴦yāng報bào。若ruò遇yù惡è口kǒu者zhě.說shuō眷juàn屬shǔ鬥dòu諍zhèng報bào。若ruò遇yù毀huǐ謗bàng者zhě.說shuō無wú舌shé瘡chuāng口kǒu報bào。若ruò遇yù瞋chēn恚huì者zhě.說shuō醜chǒu陋lòu癃lóng殘cán報bào。若ruò遇yù慳qiān吝lìn者zhě.說shuō所suǒ求qiú違wéi願yuàn報bào。若ruò遇yù飲yǐn食shí無wú度dù者zhě.說shuō飢jī渴kě咽yān病bìng報bào。若ruò遇yù畋tián獵liè恣zì情qíng者zhě.說shuō驚jīng狂kuáng喪sàng命mìng報bào。若ruò遇yù悖bèi逆nì父fù母mǔ者zhě.說shuō天tiān地dì災zāi殺shā報bào。若ruò遇yù燒shāo山shān林lín木mù者zhě.說shuō狂kuáng迷mí取qǔ死sǐ報bào。若ruò遇yù前qián後hòu父fù母mǔ惡è毒dú者zhě.說shuō返fǎn生shēng鞭biān撻tà現xiàn受shòu報bào。若ruò遇yù網wǎng捕bǔ生shēng雛chú者zhě.說shuō骨gǔ肉ròu分fēn離lí報bào。若ruò遇yù毀huǐ謗bàng三sān寶bǎo者zhě.說shuō盲máng聾lóng瘖yīn啞yǎ報bào。若ruò遇yù輕qīng法fǎ慢màn教jiào者zhě.說shuō地藏菩萨本愿经永yǒng處chǔ惡è道dào報bào。若ruò遇yù破pò用yòng常cháng住zhù者zhě.說shuō億yì劫jié輪lún迴huí地dì獄yù報bào。若ruò遇yù污wū梵fàn誣wū僧sēng者zhě.說shuō永yǒng在zài畜chù生shēng報bào。若ruò遇yù湯tāng火huǒ斬zhǎn斫zhuó傷shāng生shēng者zhě.說shuō輪lún迴huí遞dì償cháng報bào。若ruò遇yù破pò戒jiè犯fàn齋zhāi者zhě.說shuō禽qín獸shòu飢jī餓è報bào。若ruò遇yù非fēi理lǐ毀huǐ用yòng者zhě.說shuō所suǒ求qiú闕què絕jué報bào。若ruò遇yù吾wú我wǒ貢gòng高gāo者zhě.說shuō卑bēi使shǐ下xià賤jiàn報bào。若ruò遇yù兩liǎng舌shé鬥dòu亂luàn者zhě.說shuō無wú舌shé百bǎi舌shé報bào。若ruò遇yù邪xié見jiàn者zhě.說shuō邊biān地dì受shòu生shēng報bào。如rú是shì等děng閻yán浮fú提tí衆zhòng生shēng.身shēn口kǒu意yì業yè.惡è習xí結jié果guǒ.百bǎi千qiān報bào應yìng.今jīn麤cū略luè說shuō。如rú是shì等děng閻yán浮fú提tí衆zhòng生shēng業yè感gǎn差chà别bié.地dì藏zàng菩pú薩sà百bǎi千qiān方fāng便biàn而ér教jiào化huà之zhī。是shì諸zhū衆zhòng生shēng.先xiān受shòu如rú是shì等děng報bào.後hòu墮duò地dì獄yù.動dòng經jīng劫jié數shù.無wú有yǒu出chū期qī。是shì故gù汝rǔ等děng護hù人rén護hù國guó.無wú令lìng是shì諸zhū衆zhòng業yè.迷mí惑huò衆zhòng生shēng。四sì天tiān王wáng地藏菩萨本愿经聞wén已yǐ.涕tì淚lèi悲bēi嘆tàn.合hé掌zhǎng而ér退tuì。地藏菩薩本願經【卷上】赞zàn如rú来lái慈cí愍mǐn转zhuǎn大dà法fǎ轮lún婆pó罗luó门mén女nǚ救jiù慈cí亲qīn觉jué华huá度dù迷mí津jīn摩mó耶yē夫fū人rén请qǐng问wèn地dì藏zàng因yīn南ná无mó大dà愿yuàn地dì藏zàng王wáng菩pú萨sà摩mó诃hē萨sà(三称)地藏菩萨本愿经地dì藏zàng菩pú薩sà本běn願yuàn經jīng【卷中】唐táng于yú闐tián國guó三sān藏zàng沙shā門mén實shí叉chā難nán陀tuó譯yì地dì獄yù名míng號hào品pǐn第dì五wǔ爾ěr時shí普pǔ賢xiàn菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà白bái地dì藏zàng菩pú薩sà言yán.仁rén者zhě.願yuàn為wèi天tiān龍lóng四sì衆zhòng.及jí未wèi來lái現xiàn在zài一yí切qiè衆zhòng生shēng.說shuō娑suō婆pó世shì界jiè.及jí閻yán浮fú提tí罪zuì苦kǔ衆zhòng生shēng.所suǒ受shòu報bào處chu.地dì獄yù名míng號hào.及jí惡è報bào等děng事shì.使shǐ未wèi來lái世shì末mò法fǎ衆zhòng生shēng.知zhī是shì果guǒ報bào。地dì藏zàng答dá言yán.仁rén者zhě.我wǒ今jīn承chéng佛fó威wēi神shén.及jí大dà士shì之zhī力lì.略luè說shuō地dì獄yù名míng號hào.及jí罪zuì報bào惡è報bào之zhī事shì。仁rén者zhě.閻yán浮fú地藏菩萨本愿经提tí東dōng方fāng有yǒu山shān.號hào曰yuē鐵tiě圍wéi.其qí山shān黑hēi邃suì.無wú日rì月yuè光guāng。有yǒu大dà地dì獄yù.號hào極jí無wú間jiàn.又yòu有yǒu地dì獄yù.名míng大dà阿ā鼻bí.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē四sì角jiǎo.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē飛fēi刀dāo.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē火huǒ箭jiàn.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē夾jiá山shān.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē通tōng槍qiāng.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě車chē.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě床chuáng.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě牛niú.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě衣yī.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē千qiān刃rèn.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě驢lǘ.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē洋yáng銅tóng.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē抱bào柱zhù.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē流liú火huǒ.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē耕gēng舌shé.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē剉cuò首shǒu.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē燒shāo腳jiǎo.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē啗dàn眼yǎn.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě丸wán.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē諍zhèng論lùn.復fù地藏菩萨本愿经有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē鐵tiě鈇fǔ.復fù有yǒu地dì獄yù.名míng曰yuē多duō瞋chēn。地dì藏zàng白bái言yán.仁rén者zhě.鐵tiě圍wéi之zhī內nèi.有yǒu如rú是shì等děng地dì獄yù.其qí數shù無wú限xiàn。更gèng有yǒu叫jiào喚huàn地dì獄yù.拔bá舌shé地dì獄yù.糞fèn尿niào地dì獄yù.銅tóng鎖suǒ地dì獄yù.火huǒ象xiàng地dì獄yù.火huǒ狗gǒu地dì獄yù.火huǒ馬mǎ地dì獄yù.火huǒ牛niú地dì獄yù.火huǒ山shān地dì獄yù.火huǒ石shí地dì獄yù.火huǒ床chuáng地dì獄yù.火huǒ梁liáng地dì獄yù.火huǒ鷹yīng地dì獄yù.鋸jù牙yá地dì獄yù.剝bō皮pí地dì獄yù.飲yǐn血xuè地dì獄yù.燒shāo手shǒu地dì獄yù.燒shāo腳jiǎo地dì獄yù.倒dào刺cì地dì獄yù.火huǒ屋wū地dì獄yù.鐵tiě屋wū地dì獄yù.火huǒ狼láng地dì獄yù.如rú是shì等děng地dì獄yù。其qí中zhōng各gè各gè復fù有yǒu諸zhū小xiǎo地dì獄yù.或huò一yī或huò二èr.或huò三sān或huò四sì.乃nǎi至zhì百bǎi千qiān.其qí中zhōng名míng號hào.各gè各gè不bù同tóng。地dì藏zàng菩pú薩sà告gào普pǔ賢xiàn菩pú薩sà言yán.仁rén者zhě.此cǐ者zhě皆jiē是shì南nán閻yán浮fú提tí行xíng惡è衆zhòng生shēng.業yè感gǎn如rú是shì。業yè力lì甚shèn大dà.能néng敵dí須xū地藏菩萨本愿经彌mí.能néng深shēn巨jù海hǎi.能néng障zhàng聖shèng道dào。是shì故gù衆zhòng生shēng莫mò輕qīng小xiǎo惡è.以yǐ為wéi無wú罪zuì.死sǐ後hòu有yǒu報bào.纖xiān毫háo受shòu之zhī。父fù子zǐ至zhì親qīn.岐qí路lù各gè別bié.縱zòng然rán相xiāng逢féng.無wú肯kěn代dài受shòu。我wǒ今jīn承chéng佛fó威wēi力lì.略luè說shuō地dì獄yù罪zuì報bào之zhī事shì.唯wéi願yuàn仁rén者zhě暫zàn聽tīng是shì言yán。普pǔ賢xiàn答dá言yán.吾wú以yǐ久jiǔ知zhī三sān惡è道dào報bào.望wàng仁rén者zhě說shuō.令lìng後hòu世shì末mò法fǎ一yí切qiè惡è行xíng衆zhòng生shēng.聞wén仁rén者zhě說shuō.使shǐ令lìng歸guī佛fó。地dì藏zàng白bái言yán.仁rén者zhě.地dì獄yù罪zuì報bào.其qí事shì如rú是shì。或huò有yǒu地dì獄yù.取qǔ罪zuì人rén舌shé.使shǐ牛niú耕gēng之zhī。或huò有yǒu地dì獄yù.取qǔ罪zuì人rén心xīn.夜yè叉chā食shí之zhī。或huò有yǒu地dì獄yù.鑊huò湯tāng盛shèng沸fèi.煮zhǔ罪zuì人rén身shēn。或huò有yǒu地dì獄yù.赤chì燒shāo銅tóng柱zhù.使shǐ罪zuì人rén抱bào。或huò有yǒu地dì獄yù.使shǐ諸zhū火huǒ燒shāo.趁chèn及jí罪zuì人rén。或huò有yǒu地dì獄yù.一yí向xiàng寒hán冰bīng。或huò有yǒu地dì獄yù.無wú限xiàn糞fèn尿niào。或huò有yǒu地dì獄yù.純chún地藏菩萨本愿经飛fēi釒疾jí鑗lí。或huò有yǒu地dì獄yù.多duō攢cuán火huǒ槍qiāng。或huò有yǒu地dì獄yù.唯wéi撞zhuàng胸xiōng背bèi。或huò有yǒu地dì獄yù.但dàn燒shāo手shǒu足zú。或huò有yǒu地dì獄yù.盤pán繳jiǎo鐵tiě蛇shé。或huò有yǒu地dì獄yù.驅qū逐zhú鐵tiě狗gǒu。或huò有yǒu地dì獄yù.盡jìn駕jià鐵tiě騾luó。仁rén者zhě.如rú是shì等děng報bào.各gè各gè獄yù中zhōng.有yǒu百bǎi千qiān種zhòng業yè道dào之zhī器qì.無wú非fēi是shì銅tóng是shì鐵tiě.是shì石shí是shì火huǒ.此cǐ四sì種zhǒng物wù.衆zhòng業yè行xíng感gǎn。若ruò廣guǎng說shuō地dì獄yù罪zuì報bào等děng事shì.一yī一yī獄yù中zhōng.更gèng有yǒu百bǎi千qiān種zhǒng苦kǔ楚chǔ.何hé況kuàng多duō獄yù。我wǒ今jīn承chéng佛fó威wēi神shén及jí仁rén者zhě問wèn.略luè說shuō如rú是shì。若ruò廣guǎng解jiě說shuō.窮qióng劫jié不bú盡jìn。地藏菩萨本愿经如rú來lái讚zàn嘆tàn品pǐn第dì六liù爾ěr時shí世shì尊zūn舉jǔ身shēn放fàng大dà光guāng明míng.徧biàn照zhào百bǎi千qiān萬wàn億yì恒héng河hé沙shā等děng諸zhū佛fó世shì界jiè。出chū大dà音yīn聲shēng.普pǔ告gào諸zhū佛fó世shì界jiè一yí切qiè諸zhū菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà.及jí天tiān龍lóng鬼guǐ神shén人rén非fēi人rén等děng.聽tīng吾wú今jīn日rì稱chēng揚yáng讚zàn嘆tàn地dì藏zàng菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà.於yú十shí方fāng世shì界jiè.現xiàn大dà不bù可kě思sī議yì威wēi神shén慈cí悲bēi之zhī力lì.救jiù護hù一yí切qiè罪zuì苦kǔ之zhī事shì。吾wú滅miè度dù後hòu.汝rǔ等děng諸zhū菩pú薩sà大dà士shì.及jí天tiān龍lóng鬼guǐ神shén等děng.廣guǎng作zuò方fāng便biàn衛wèi護hù是shì經jīng.令lìng一yí切qiè衆zhòng生shēng證zhèng涅niè槃pán樂lè。說shuō是shì語yǔ已yǐ.會huì中zhōng有yǒu一yī菩pú薩sà.名míng曰yuē普pǔ廣guǎng。合hé掌zhǎng恭gōng敬jìng而ér白bái佛fó言yán.今jīn見jiàn世shì尊zūn讚zàn嘆tàn地dì藏zàng菩pú薩sà.有yǒu如rú是shì不bù可kě思sī議yì大dà威wēi神shén德dé.唯wéi願yuàn世shì尊zūn為wéi未wèi來lái世shì末mò法fǎ衆zhòng生shēng.宣xuān說shuō地dì藏zàng菩pú薩sà利lì益yì人rén天tiān因yīn地藏菩萨本愿经果guǒ等děng事shì.使shǐ諸zhū天tiān龍lóng八bā部bù.及jí未wèi來lái世shì衆zhòng生shēng.頂dǐng受shòu佛fó語yǔ。爾ěr時shí世shì尊zūn告gào普pǔ廣guǎng菩pú薩sà及jí四sì衆zhòng等děng.諦dì聽tīng諦dì聽tīng.吾wú當dāng為wèi汝rǔ略luè說shuō地dì藏zàng菩pú薩sà利lì益yì人rén天tiān福fú德dé之zhī事shì。普pǔ廣guǎng白bái言yán.唯wéi然rán世shì尊zūn.願yuàn樂yào欲yù聞wén。佛fó告gào普pǔ廣guǎng菩pú薩sà.未wèi來lái世shì中zhōng.若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ善shàn女nǚ人rén.聞wén是shì地dì藏zàng菩pú薩sà摩mó訶hē薩sà名míng者zhě.或huò合hé掌zhǎng者zhě.讚zàn嘆tàn者zhě.作zuò禮lǐ者zhě.戀liàn慕mù者zhě.是shì人rén超chāo越yuè三sān十shí劫jié罪zuì。普pǔ廣guǎng.若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ善shàn女nǚ人rén.或huò彩cǎi畫huà形xíng像xiàng.或huò土tǔ石shí膠jiāo漆qī.金jīn銀yín銅tóng鐵tie.作zuò此cǐ菩pú薩sà.一yī瞻zhān一yī禮lǐ者zhě.是shì人rén百bǎi返fǎn生shēng於yú三sān十shí三sān天tiān.永yǒng不bú墮duò於yú惡è道dào。假jiǎ如rú天tiān福fú盡jìn故gù.下xià生shēng人rén間jiàn.猶yóu為wéi國guó王wáng.不bù失shī大dà利lì。若ruò有yǒu女nǚ人rén.厭yàn女nǚ人rén身shēn.盡jìn心xīn供gòng養yǎng地dì藏zàng菩pú薩sà地藏菩萨本愿经畫huà像xiàng.及jí土tǔ石shí膠jiāo漆qī銅tóng鐵tie等děng像xiàng.如rú是shì日rì日rì不bú退tuì.常cháng以yǐ華huā香xiāng.飲yǐn食shí.衣yī服fu.繒zèng綵cǎi.幢chuáng旛fān.錢qián.寶bǎo物wù等děng供gòng養yǎng。是shì善shàn女nǚ人rén.盡jìn此cǐ一yī報bào女nǚ身shēn.百bǎi千qiān萬wàn劫jié.更gèng不bù生shēng有yǒu女nǚ人rén世shì界jiè.何hé況kuàng復fù受shòu.除chú非fēi慈cí願yuàn力lì故gù.要yào受shòu女nǚ身shēn.度dù脫tuō衆zhòng生shēng.承chéng斯sī供gòng養yǎng地dì藏zàng力lì故gù.及jí功gōng德dé力lì.百bǎi千qiān萬wàn劫jié不bú受shòu女nǚ身shēn。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò有yǒu女nǚ人rén.厭yàn是shì醜chǒu陋lòu.多duō疾jí病bìng者zhě.但dàn於yú地dì藏zàng像xiàng前qián.志zhì心xīn瞻zhān禮lǐ.食shí頃qǐng之zhī間jiàn.是shì人rén千qiān萬wàn劫jié中zhōng所suǒ受shòu生shēng身shēn.相xiàng貌mào圓yuán滿mǎn。是shì醜chǒu陋lòu女nǚ人rén.如rú不bú厭yàn女nǚ身shēn.即jí百bǎi千qiān萬wàn億yì生shēng中zhōng.常cháng為wéi王wáng女nǚ.乃nǎi及jí王wáng妃fēi.宰zǎi輔fǔ大dà姓xìng.大dà長zhǎng者zhě女nǚ.端duān正zhèng受shòu生shēng.諸zhū相xiàng圓yuán滿mǎn。由yóu志zhì心xīn故gù.瞻zhān地藏菩萨本愿经禮lǐ地dì藏zàng菩pú薩sà.獲huò福fú如rú是shì。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò有yǒu善shàn男nán子zǐ善shàn女nǚ人rén.能néng對duì菩pú薩sà像xiàng前qián.作zuò諸zhū伎jì樂yuè.及jí歌gē詠yǒng讚zàn嘆tàn.香xiāng華huā供gòng養yǎng.乃nǎi至zhì勸quàn於yú一yī人rén多duō人rén.如rú是shì等děng輩bèi.現xiàn在zài世shì中zhōng及jí未wèi來lái世shì.常cháng得dé百bǎi千qiān鬼guǐ神shén日rì夜yè衛wèi護hù.不bú令lìng惡è事shì輒zhé聞wén其qí耳ěr.何hé況kuàng親qīn受shòu諸zhū橫hèng。復fù次cì普pǔ廣guǎng.未wèi來lái世shì中zhōng.若ruò有yǒu惡è人rén及jí惡è神shén惡è鬼guǐ.見jiàn有yǒu善shàn男nán子zǐ善shàn女nǚ人rén.歸guī敬jìng供gòng養yǎng讚zàn嘆tàn瞻zhān禮lǐ地dì藏zàng菩pú薩sà形xíng像xiàng.或huò妄wàng生shēng譏jī毀huǐ.謗bàng無wú功gōng德dé及jí利lì益yì事shì.或huò露lòu齒chǐ笑xiào.或huò背bèi面miàn非fēi.或huò勸quàn人rén共gòng非fēi.或huò一yī人rén非fēi.或huò多duō人rén非fēi.乃nǎi至zhì一yī念niàn生shēng譏jī毀huǐ者zhě。如rú是shì之zhī人rén.賢xiàn劫jié千qiān佛fó滅miè度dù.譏jī毀huǐ之zhī報bào.尚shàng在zài阿ā鼻bí地dì獄yù受shòu極jí重zhòng罪zuì。過guò是shì劫jié已yǐ.方fāng受shòu餓è鬼guǐ。地藏菩萨本愿经又yòu經jīng千qiān劫jié.復fù受shòu畜chù生sheng。又yòu經jīng千qiān劫jié.方fāng得dé人rén身shēn。縱zòng受shòu人rén身shēn.貧pín窮qióng下xià賤jiàn.諸zhū根gēn不bú具jù.多duō被bèi惡è業yè來lái結jié其qí心xīn。不bù久jiǔ之zhī間jiān.復fù墮duò惡è道dào。是shì故gù普pǔ廣guǎng.譏jī毀huǐ他tā人rén供gòng養yǎng.尚shàng獲huò此cǐ報bào.何hé況kuàng別bié生shēng惡è見jiàn毀huǐ滅miè。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò未wèi來lái世shì.有yǒu男nán子zǐ女nǚ人rén.久jiǔ處chǔ床chuáng枕zhěn.求qiú生shēng求qiú死sǐ.了liǎo不bù可kě得dé。或huò夜yè夢mèng惡è鬼guǐ.乃nǎi及jí家jiā親qīn.或huò遊yóu險xiǎn道dào.或huò多duō魘yǎn寐mèi.共gòng鬼guǐ神shén遊yóu.日rì月yuè歲suì深shēn.轉zhuǎn復fù尪wāng瘵zhài.眠mián中zhōng叫jiào苦kǔ.慘cǎn悽qī不bú樂lè者zhě。此cǐ皆jiē是shì業yè道dào論lùn對duì.未wèi定dìng輕qīng重zhòng.或huò難nán捨shě壽shòu.或huò不bù得dé愈yù.男nán女nǚ俗sú眼yǎn不bú辨biàn是shì事shì。但dàn當dāng對duì諸zhū佛fó菩pú薩sà像xiàng前qián.高gāo聲shēng轉zhuǎn讀dú此cǐ經jīng一yī徧biàn。或huò取qǔ病bìng人rén可kě愛ài之zhī物wù.或huò衣yī服fu寶bǎo貝bèi.莊zhuāng園yuán舍shě宅zhái.對duì病bìng人rén地藏菩萨本愿经前qián.高gāo聲shēng唱chàng言yán.我wǒ某mǒu甲jiǎ等děng.為wéi是shì病bìng人rén.對duì經jīng像xiàng前qián捨shě諸zhū等děng物wù.或huò供gòng養yǎng經jīng像xiàng.或huò造zào佛fó菩pú薩sà形xíng像xiàng.或huò造zào塔tǎ寺sì.或huò然rán油yóu燈dēng.或huò施shī常cháng住zhù。如rú是shì三sān白bái病bìng人rén.遣qiǎn令lìng聞wén知zhī。假jiǎ令lìng諸zhū識shí分fēn散sàn.至zhì氣qì盡jìn者zhě.乃nǎi至zhì一yī日rì二èr日rì三sān日rì四sì日rì至zhì七qī日rì以yǐ來lái.但dàn高gāo聲shēng白bái.高gāo聲shēng讀dú經jīng。是shì人rén命mìng終zhōng之zhī後hòu.宿sù殃yāng重zhòng罪zuì.至zhì于yú五wǔ無wú間jiàn罪zuì.永yǒng得dé解xiè脫tuō。所suǒ受shòu生shēng處chù.常cháng知zhī宿sù命mìng。何hé況kuàng善shàn男nán子zǐ善shàn女nǚ人rén自zì書shū此cǐ經jīng.或huò教jiào人rén書shū.或huò自zì塑sù畫huà菩pú薩sà形xíng像xiàng.乃nǎi至zhì教jiào人rén塑sù畫huà。所suǒ受shòu果guǒ報bào.必bì獲huò大dà利lì.是shì故gù普pǔ廣guǎng.若ruò見jiàn有yǒu人rén讀dú誦sòng是shì經jīng.乃nǎi至zhì一yī念niàn讚zàn嘆tàn是shì經jīng.或huò恭gōng敬jìng者zhě。汝rǔ須xū百bǎi千qiān方fāng便biàn.勸quàn是shì等děng人rén.勤qín心xīn莫mò退tuì.能néng得dé未wèi來lái現xiàn在zài地藏菩萨本愿经千qiān萬wàn億yì不bù可kě思sī議yì功gōng德dé。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò未wèi來lái世shì諸zhū衆zhòng生shēng等děng.或huò夢mèng或huò寐mèi見jiàn諸zhū鬼guǐ神shén乃nǎi及jí諸zhū形xíng.或huò悲bēi或huò啼tí.或huò愁chóu或huò嘆tàn.或huò恐kǒng或huò怖bù.此cǐ皆jiē是shì一yì生shēng十shí生shēng百bǎi生shēng千qiān生shēng過guò去qù父fù母mǔ.男nán女nǚ弟dì妹mèi.夫fū妻qī眷juàn屬shǔ.在zài於yú惡è趣qù.未wèi得dé出chū離lí.無wú處chù希xī望wàng福fú力lì救jiù拔bá.當dāng告gào宿sù世shì骨gǔ肉ròu.使shǐ作zuò方fāng便biàn.願yuàn離lí惡è道dào。普pǔ廣guǎng.汝rǔ以yǐ神shén力lì.遣qiǎn是shì眷juàn屬shǔ.令lìng對duì諸zhū佛fó菩pú薩sà像xiàng前qián.志zhì心xīn自zì讀dú此cǐ經jīng.或huò請qǐng人rén讀dú.其qí數shù三sān徧biàn或huò七qī徧biàn。如rú是shì惡è道dào眷juàn屬shǔ.經jīng聲shēng畢bì是shì徧biàn數shù.當dāng得dé解xiè脫tuō.乃nǎi至zhì夢mèng寐mèi之zhī中zhōng永yǒng不bú復fù見jiàn。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò未wèi來lái世shì.有yǒu諸zhū下xià賤jiàn等děng人rén.或huò奴nú或huò婢bì.乃nǎi至zhì諸zhū不bú自zì由yóu之zhī人rén.覺jué知zhī宿sù業yè.要yào懺chàn悔huǐ者zhě。志zhì心xīn瞻zhān禮lǐ地dì藏zàng地藏菩萨本愿经菩pú薩sà形xíng像xiàng.乃nǎi至zhì一yī七qī日rì中zhōng.念niàn菩pú薩sà名míng.可kě滿mǎn萬wàn徧biàn.如rú是shì等děng人rén.盡jìn此cǐ報bào後hòu.千qiān萬wàn生shēng中zhōng.常cháng生shēng尊zūn貴guì.更gèng不bù經jīng三sān惡è道dào苦kǔ。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò未wèi來lái世shì中zhōng.閻yán浮fú提tí內nèi.剎chà利lì.婆pó羅luó門mén.長zhǎng者zhě居jū士shì.一yí切qiè人rén等děng.及jí異yì姓xìng種zhǒng族zú.有yǒu新xīn產chǎn者zhě.或huò男nán或huò女nǚ.七qī日rì之zhī中zhōng.早zǎo與yǔ讀dú誦sòng此cǐ不bù思sī議yì經jīng典diǎn.更gèng為wèi念niàn菩pú薩sà名míng.可kě滿mǎn萬wàn徧biàn.是shì新xīn生shēng子zǐ.或huò男nán或huò女nǚ.宿sù有yǒu殃yāng報bào.便biàn得dé解xiè脫tuō.安ān樂lè易yì養yǎng.壽shòu命mìng增zēng長zhǎng。若ruò是shì承chéng福fú生shēng者zhě.轉zhuǎn增zēng安ān樂lè.及jí與yǔ壽shòu命mìng。復fù次cì普pǔ廣guǎng.若ruò未wèi來lái世shì衆zhòng生shēng.於yú月yuè一yī日rì.八bā日rì.十shí四sì日rì.十shí五wǔ日rì.十shí八bā日rì.二èr十shí三sān.二èr十shí四sì.二èr十shí八bā.二èr十shí九jiǔ日rì.乃nǎi至zhì三sān十shí日rì.是sh

VIP免券下载文档

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

文档小程序码

使用微信“扫一扫”扫码寻找文档

1

打开微信

2

扫描小程序码

3

发布寻找信息

4

等待寻找结果

我知道了
评分:

/50

地藏经(横排繁体注音)

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利